Internationaal

.

Artikels gelinkt aan het departement:

De basisprincipes van de Douane-unie

[genodigde artikel] De rol van de douane in de internationale handel wordt vaak door marktdeelnemers negatief beoordeeld. De douane speelt desondanks een belangrijke rol en dat wordt bevestigd door de cijfers. De douaneafhandeling in de EU vertegenwoordigt ongeveer 16 % van de wereldhandel. Zij hebben betrekking op de geraamde invoer en de omvang van de […]

Lezen →

Artikels gelinkt aan het departement:

De overeenkomst EU-Singapore in werking treedt

De EU-lidstaten keurden de handelsovereenkomst tussen de EU en Singapore goed. De overeenkomst is in werking getreden op 21 november. Dit is de eerste bilaterale handelsovereenkomst van de Europese Unie met een Zuidoost-Aziatische land. Singapore is veruit de grootste handelspartner van de EU in de Zuidoost-Aziatische regio, met een totale bilaterale handel in goederen van […]

Lezen →

Artikels gelinkt aan het departement:

Solvit: hulp bij het oplossen van geschillen op de Europese markt

Erkenning van beroepskwalificaties, goedkeuring voor verkoop, terugbetaling van de btw … Heeft uw bedrijf problemen met overheden van een ander EU land?Oordeelt u dat uw rechten niet worden gerespecteerd door het openbaar bestuur van dit land? Solvit kan u helpen. Het beginsel van voorrang van het Europees recht dat sinds 1964 (1) door het Hof van Justitie is vastgelegd, bepaalt […]

Lezen →

Artikels gelinkt aan het departement:

Jefta: nog nooit stond Japan zo dicht bij Europa

De economische partnerschapovereenkomst tussen de EU en Japan (Japan Europe Free Trade Agreement of Jefta) is op 1 februari in werking getreden. Deze zogenaamde vrijhandelsovereenkomst van de ‘nieuwe generatie’ (de Euro-Canadese Ceta is dat ook) is bedoeld om de handels- en investeringsmogelijkheden te stimuleren.     Jefta heeft minder media–aandacht gekregen dan Ceta, maar zal een veel grotere impact kunnen hebben. Japan is niets minder […]

Lezen →

Artikels gelinkt aan het departement:

Export: Azië ontwaakt voor biologisch voedsel

Aziatische consumenten zijn zich steeds meer bewust van de rol die voeding speelt in een gezonde levensstijl. Steeds meer consumenten kopen biologische voedingsproducten en een groot deel van deze producten zijn afkomstig van import. In Singapore wordt meer dan 90% van het geconsumeerde voedsel geïmporteerd en verwacht wordt dat de markt voor biologische levensmiddelen in […]

Lezen →

Artikels gelinkt aan het departement:

De Balkan: een markt zonder afzetgebieden?

De Balkan heeft geen goede reputatie. Sinds de instorting van het oude Joegoslavië in de jaren negentig, lijkt het gebied ten prooi te zijn gevallen aan chronische politieke instabiliteit die de economische hervormingen zodanig afremt dat maar weinig buitenlandse investeerders er interesse voor hebben. Nochtans blijft Zuid-West-Europa het hoofd bieden aan heel wat uitdagingen en […]

Lezen →

Artikels gelinkt aan het departement:

China: de nieuwe buitenlandse investeringswet, belofte van openheid?

De Chinese Assemblee heeft midden maart een nieuwe wet inzake buitenlandse investeringen aangenomen, die bedoeld was als reactie op de internationale kritiek op het gebrek aan openheid van de Chinese markt voor buitenlandse bedrijven.  De nieuwe wet, onderverdeeld in 6 hoofdstukken en 42 artikelen, zal op 1 januari 2020 in werking treden. Het is van […]

Lezen →

Artikels gelinkt aan het departement:

Libanon-Jordanië: strategische markten

Van 7 tot 12 2018 mei organiseert het Awex, het Waalse Exportagentschap, in samenwerking met Brussels Invest & Export een multisectorale economische missie in Libanon en Jordanië. In het licht van de huidige geopolitieke context in de regio (burgeroorlog in Syrië, Israëlisch-Palestijns conflict) lijkt dit een ietwat ‘verrassende’ keuze. Toch hebben deze twee landen onze […]

Lezen →

Artikels gelinkt aan het departement:

10 praktische tips ter voorbereiding op brexit

1. Blijf op de hoogte van de beslissingen om snel te kunnen reageren Er zijn twee data en meerdere scenario’s mogelijk. Als het Britse Parlement een terugtrekkingsovereenkomst aanvaardt, is deze gepland voor 22 mei, maar als het de overeenkomst verwerpt, hebben de Britten tot 12 april de tijd om de EU in kennis te stellen […]

Lezen →

Artikels gelinkt aan het departement:

Turkije, Rusland en China: de voornaamste bestemmingen van de Belgische certificaten van oorsprong

Volgens de jongste cijfers die de Belgische Federatie van Kamers van Koophandel ‘Belgian Chambers’ publiceerde, is Turkije het eerste land van bestemming voor Belgische certificaten van oorsprong. Hieruit blijkt hoe dynamisch de Belgische export naar opkomende markten wel is. In de maand januari 2019 gaven de Belgische Kamers van Koophandel meer dan 31.000 certificaten van […]

Lezen →

Artikels gelinkt aan het departement:

CE-markering in 6 stappen 

U ziet dit acroniem waarschijnlijk dagelijks op heel wat producten staan: de CE-markering. Wat betekenen deze twee letters? Wie kan of moet ze aanbrengen? Op welke producten? Ook op de uwe?   De CE-markering staat voor ‘Conformité Européenne’ en moet op bepaalde producten worden aangebracht voordat ze in de Europese Economische Ruimte mogen worden verkocht. De markering bewijst dat het product voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingseisen van de EU. De conformiteit van het […]

Lezen →

Artikels gelinkt aan het departement:

5 tips om naar de VS te exporteren

Lucio Miranda is directeur van ExportUSA. Dit adviesbureau helpt buitenlandse bedrijven de Amerikaanse markt te betreden. Miranda haalt vijf essentiële punten aan die u best in acht neemt om moeilijkheden te voorkomen.   1. Verzorg uw presentatie-pitch. U krijgt geen tweede kans om een goede eerste indruk te maken! Deze leuze geldt des te meer in de Verenigde […]

Lezen →

Artikels gelinkt aan het departement:

Hoe u zich op de brexit kunt voorbereiden

Als een terugtrekkingsakkoord uitblijft (waarin een overgangsperiode tot eind 2020 zou gelden, met de mogelijkheid tot verlenging), wordt het Verenigd Koninkrijk (VK) vanaf 30 maart 2019 voor douanedoeleinden behandeld als een land buiten de EU. Bedrijven in de EU moeten zich nu hoognodig gaan voorbereiden op de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk, als zij dit […]

Lezen →