Digitalisering

Voor een veerkrachtig Brussel

#WhitePaper De lockdown bracht twee opvallende fenomenen voor het voetlicht: de pijlsnelle ontwikkeling van telewerk en de even snelle uitbreiding van e-commerce. Van de ene dag op de andere moesten miljoenen werkkrachten thuis blijven en daar zo goed en zo kwaad mogelijk hun beroep beoefenen om hun inkomen te vrijwaren. Dit gebeurde soms in moeilijke omstandigheden, die te wijten waren aan de configuratie van hun woning of aan de gezinsstructuur. Tegelijk maakte de sluiting van de meeste handelszaken het dagelijkse leven van die mensen bijzonder moeilijk. Alleen de kracht van de telecommunicatienetwerken zorgde voor het behoud van het nagenoeg vitale sociale contact.


De technologie kan worden ingezet om het welzijn en het milieu in al hun aspecten te verbeteren: gezondheid, netheid, verkeer, veiligheid enz. Om dat te bereiken moet de hoofdstad de mogelijkheden van de kenniseconomie ten volle benutten. De burgers kunnen in groten getale opleidingen volgen in de nieuwe technologieën, dankzij een proactief en wijdverspreid beleid van opleiding en bijscholing op digitaal vlak. Dankzij de netwerken behoort werken vanuit huis of in decentrale werkruimtes dichtbij intermodale knooppunten voortaan tot de mogelijkheden.

brussels digitalization

Besproken onderwerpen

As 1 : Digitalisering van de samenleving

➔ Inleiding: collectiviteiten, telewerk en e-commerce
➔ Infrastructuur: consolidering van de telecomnetwerken en de problemen oplossen waarin 5G verstrikt is geraakt
➔ Economie en bedrijfsleven
➔ Het digitaliseringsproces begeleiden en de cybersecurity van ondernemingen verzekeren
➔ Besturen
➔ Scholen

As 2 : Digitale vaardigheden

➔ Inleiding: digitaal als kloppend hart van een uitbreiding van de vaardigheden
➔ Opleidingen: de ontwikkeling van digitale vaardigheden
➔ Voortgezette opleidingen: de ontwikkeling van digitale vaardigheden
➔ Onderwijs: de ontwikkeling van digitale vaardigheden
➔ Verbetering van de online onderwijs-en opleidingsinstrumenten
➔ R&D: ontwikkeling van de technologieën van de toekomst

Download de whitepaper

Digitalisering voor een veerkrachtig Brussel

Ontdek onze andere whitepapers

service image
Mobiliteit

De gezondheidscrisis heeft onze verhouding tot ruimte en verplaatsingen veranderd, op korte én op lange termijn.

zie het dossier
service image
Green

Een betere coördinatie tussen de gewesten en het federale niveau evenals een gedeelde ambitie zijn van doorslaggevend belang.

zie het dossier
service image
Arbeidsmarkt

Brussel zal binnenkort het hoofd moeten bieden aan een sterke, snelle en massale toename van het aantal werkzoekenden.

zie het dossier
service image
Globaal visie

Ontdek onze globaal visie

Lees de artikel