Diversiteit op de werkvloer : DUO for a JOB

29 oktober 2018 om 14:10 

© GettyImages

DUO for a JOB organiseert mentoring door werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond in contact te brengen met ervaren 50-plussers, bij voorkeur uit dezelfde sector. Op die manier kunnen zij de jongeren ondersteunen en bijstaan bij hun professionele plannen.

Dankzij dit mentoringprogramma en door het delen van ervaringen, wil de vereniging de toegang tot de arbeidsmarkt van deze jongeren met een migratieachtergrond garanderen en ook de kennis van onze oudere generatie valoriseren.

Door het organiseren van inter- generationele en interculturele ontmoetingen, gaat DUO discriminatie tegen en smeedt het tegelijk een sociale band en solidariteit.

Vandaag is de organisatie actief in Brussel, in Wallonië (in Luik) en in Vlaanderen (in Antwerpen en Gent).

De resultaten van het project zijn overtuigend, zowel voor het verminderen van ongelijkheid voor de toegang tot werk, als voor de beroepsinschakeling van jongeren met een migratieachtergrond en de valorisering van 50-plussers.

74% van de jongeren die via Duo for a job kosteloos worden gecoacht ronden hun traject af met een positief resultaat na 12 maanden. 55% vindt werk, dat is het dubbele van het ‘natuurlijke’ inschakelingspercentage. De overige 19% gaat een opleiding volgen of begint aan een stage.

Slechts één mentee op vier is na een jaar nog op zoek naar werk. De grote meerderheid van de duo’s houdt wel nog contact. De band is gesmeed, en dus blijven mentors en mentees mekaar vaak ontmoeten en gaat de actieve zoektocht verder buiten de vereniging.

De doelstelling van 2018 is om 800 mentees en 600 mentors in te schrijven voor ons duo- mentoringprogramma.

De meeste grote Europese steden, ook de Belgische, hebben het moeilijk om het potentieel van jongeren met een migratieachtergrond te benutten. Zoals blijkt uit de Socio-economische Monitoring 2017, zijn gelijke kansen nog steeds geen verworvenheid, met name wat de arbeidskwaliteit betreft

“Van de factoren die aan de basis liggen van de moeilijkheden voor jongeren met een migratieachtergrond, zien we dat het gebrek aan sociaal kapitaal  en professionele netwerken een prominente plaats innemen. Ook onvoldoende kennis van de maatschappij, de arbeidsmarkt en de culturele codes zijn bepalende factoren. Ervaringen uitwisselen met een mentor ruimt die obstakels heel efficiënt uit de weg.

Dat is waarin we geloven bij DUO for a JOB: ontmoetingen tussen jongeren met een migratieachtergrond en mensen met specifieke beroepservaring die hun kennis en ervaringen delen. Dat is essentieel opdat iedereen zijn plekje vindt op sociaal en professioneel vlak.

Het gaat om wederzijdse ontdekking. In de multiculturele samenleving die België is, willen we mensen de mogelijkheid geven om elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en te leren samenleven om zo de culturele diversiteit – en die is overal – maximaal te benutten.”

 

Met de steun van:

Delen