Diversiteit op de werkvloer : ODTH First Class Logistics

28 maart 2018 om 09:03 

© Gettyimages

“De juiste competentie op de juiste plaats, dat is diversiteit op het werk” ! De logistieke sector is een overwegend mannelijke sector, maar dat stoort Veroniek De Mulder niet. Sinds september 2017 is zij CEO van logistiek dienstverlener ODTH First Class Logistics.

“Een collega was heel erg verrast toen ik binnenkwam op het managementcomité”, getuigt ze. “Voor de eerste keer een externe CEO en dan nog wel een vrouw!” Maar dat ze vrouw is, was niet relevant in het selectieproces. Een rotsvast geloof in de juiste man of vrouw op de juiste plaats was dat wel. “Ik merkte dat de gesprekken in de aanloop naar mijn aanwerving voornamelijk gingen over de waarden: werken in een omgeving waar men zowel streeft naar economische doelgerichtheid als naar maatschappelijke relevantie. Ik ben ervan overtuigd dat die twee perfect complementair zijn en ik vind dat voor een manager ook een zeer voldoeninggevende uitdaging.”

Diversiteit op de werkvloer

Ook op de werkvloer staan de vrouwen hun mannetje. “Er zijn bijvoorbeeld verschillende vrouwelijke heftruckchauffeurs bij ODTH.” Daarnaast valt er ook een verscheidenheid aan leeftijd, nationaliteit en afkomst op. “Bij ODTH leren jongeren die nog op de schoolbanken zitten van de oudere werknemers, waaronder ook 50-plussers. Velen van hen werden pas op latere leeftijd aangeworven, en we bieden hen – indien ze dit wensen – aangepast werk.” Ook aan nationaliteiten geen gebrek bij de meer dan 230 medewerkers. De organisatie stelt mensen tewerk uit meer dan 22 landen (Maghreblanden, Tibet, Filipijnen, Syrië, Iran, Irak, etc.). Daarenboven krijgen mensen met een beperking een aangepaste werkinfrastructuur of opleiding.

“Een werknemer die in een oorlogssituatie zwaar gewond raakte, hebben we opgeleid tot vorkheftruckchauffeur. Hij heeft een migratieachtergrond en een (arbeids)beperking, maar doet zijn werk prima, met wederzijdse tevredenheid tot gevolg”

Om kansengroepen te bereiken, werkt ODTH samen met verschillende organisaties. “Via MIVAS[1] en AROP[2] (maatwerkbedrijven) zijn hier momenteel een 100-tal mensen aan de slag. De mensen hebben hier specifieke voorzieningen en infrastructuur, om ervoor te zorgen dat zij in alle rust hun job kunnen uitoefenen.” Daarnaast organiseren we jobbeurzen met de VDAB. “We ontvangen dan ongeveer 20 mensen bij ons ‘on site’, om ons en onze jobs beter te leren kennen. Dat resulteerde toch al in enkele aanwervingen.” Voor de sociale tewerkstelling werkt het bedrijf sinds de opstart samen met IV-ENT[3]. Met hun project WerKans worden mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt flexibel tewerkgesteld en volgen ze een opleiding binnen de reguliere economie. Zo leren ze begrippen als stiptheid, veiligheid, collegialiteit en samenwerking kennen.

First class logistics, first class people

“Mensen zijn in de eerste plaats mensen, los van hun leeftijd, afkomst of nationaliteit. Eens je mensen op die manier benadert, ontstaat er een identiteit die samenloopt met de ODTH First class logistics identiteit. We maken geen compromissen op vlak van service en kwaliteit en daarvoor is het belangrijk dat we ook onze medewerkers als first class people behandelenIedereen hoort erbij en wij werken allemaal samen voor onze klanten.” Die mentaliteit maakt deel uit van het DNA van de organisatie, en wordt dus iets wat alle medewerkers gemeenschappelijk hebben. Hoe brengen ze die over? “Simpel, vanaf de eerste werkdag. We hebben een onthaalbrochure in het Nederlands, waarin we werken met veel pictogrammen, zodat mensen met een andere moedertaal het ook kunnen begrijpen en zich ook onmiddellijk thuis voelen. Diezelfde pictogrammen gebruiken we ook voor externe chauffeurs. Nieuwkomers krijgen ook een meter en een peter toegewezen, die hen begeleidt en coacht en welkom laat voelen.”

“Een collega die in zijn thuisland kunstschilder was, werkt hier als magazijnier. Wanneer er iets kunstig gedaan moet worden, vragen we het aan hem. Hij heeft zo al prachtige schilderijen gemaakt voor het opfleuren van de werkruimtes en zal binnenkort ook een nieuwe container beschilderen volgens zijn ideeën en inspiratie van het moment.”

Ook de horizontale managementstructuur helpt om de ODTH-waarden uit te dragen en te bewaren. “We hebben geen acties ondernomen vertrekkende vanuit een probleem of stroefheid, het respect komt allemaal heel natuurlijk, omdat er veel wederzijds begrip is. Indien er zich toch een probleem voordoet, staan de operationele leidingevenden heel dicht bij de medewerkers. Zij vangen snel zaken op, wat het management toelaat om kort op de bal te spelen. Als de mensen bepaalde vragen hebben, is de kans groot dat ik ook even naar de werkvloer ga, tot bij de persoon in kwestie om dan even een luisterend oor te bieden, alles in een informele context. Het informele is dé sleutel om succesvol met diversiteit om te gaan, natuurlijk in een (wettelijk) kader. Ons systeem is echt geënt op inclusie. We hebben een can do-mentaliteit die maakt dat wij dit gewoon doen, met niet te veel blabla.”

We werken met drie ploegen gedurende de week. Dat vereist de nodige flexibiliteit, maar het zijn de mensen zelf die bijvoorbeeld de interculturele feestdagen regelen. De medewerkers van verschillende religies houden rekening met elkaars verlofnoden.

“Hoe je het ook draait of keert, het gaat altijd om mensen met hun eigen talenten. Albert Einstein zei ooit: ‘Als je van een goudvis verwacht dat hij in bomen klimt, zal je altijd teleurgesteld zijn’. Dat is de definitie van diversiteit: we kunnen het beste uit de mensen halen, wanneer we, wat hun achtergrond ook is, hen alle mogelijke kansen geven volgens hun eigen sterktes. De juiste man of vrouw op de juiste plaats, dat is diversiteit op het werk. En dat gaat vooral uit van gezond boerenverstand. Mensen op de juiste plaats zetten, met de juiste omkadering, om ze toe te laten het beste van zichzelf te geven.”

Actieplan diversiteit

Met de steun van:

[1] Mivas is een sociaal economisch bedrijf, gespecialiseerd in verpakkingswerk. In de Lierse regio speelt MIVAS een belangrijke rol op het gebied van de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap

[2] Arop is een beschutte werkplaats in Wilrijk, die werk verschaft aan 219 werknemers met een arbeidsbeperking, omkaderd door 35 mensen.

[3] IV-ENT staat voor sociale ondernemers Inneke en Veerle. “Vanuit de sterke overtuiging dat samenwerking de enige sleutel tot succes is, slaan we bruggen. Mensen en organisaties verbinden doorheen onze projecten is onze missie. En zo het verschil kunnen maken, groot of klein, is onze doelstelling.” www.iv-ent.be

Delen