Duoday 2019: De professionele integratie van mensen met een beperking

28 juni 2019 om 14:06 

Duoday 2019 Pour l'intégration des personnes en situation de Handicap dans la vie professionnelle

Voor het tiende jaar op rij werden in mei duodays georganiseerd in verschillende bedrijven om de tewerkstelling van mensen met een handicap aan te moedigen. Dit jaar konden zulke werkzoekenden terecht in bijna 500 Belgische bedrijven voor een professionele ontdekkingsstage. Een terugblik op een unieke ervaring. 

De maand mei werd zoals elk jaar gewijd aan de jaarlijkse actie “Duoday”, voor de tewerkstelling van mensen met een handicap. Het principe is dat ze een duo vormen met een werknemer die de stagiair zijn beroep laat ontdekken. De stagiair neemt ook enkele taken op zich om voeling te krijgen met de realiteit en het beroep dat hij wil beoefenen.

 

Duoday: doelen en impact

Deze actie streeft twee belangrijke doelen na: bedrijven zich laten openstellen voor de tewerkstelling van mensen met een beperking en stagiairs een beroep laten ontdekken dat aansluit bij hun kwaliteiten. Het project begon in België en heeft de laatste jaren een internationaal karakter gekregen doordat het in 11 landen uitgewerkt werd.

Duoday wil de professionele integratie van mensen met een handicap vergemakkelijken. Tijdens de maand mei openden Belgische bedrijven de deuren voor stagiairs die een ontdekkingsparcours van 1 tot 20 dagen konden doorlopen. Dat is zeker niet lang. Maar voor de stagiair is het wel een zeer belangrijke stap in een vaak bochtig parcours. Voor het bedrijf is het de kans om op vlak van verscheidenheid een positieve ervaring op te doen en om bij te dragen aan een grote sociale uitdaging.

 

Een toenemende bewustmaking

Dit jaar namen bijna 500 Belgische bedrijven aan het project deel. Voor hen is het een unieke kans om twee werelden die nog te ver uit elkaar liggen, dichter naar elkaar toe te brengen. In België gaan tewerkstelling en handicap nog niet hand in hand. 15% van de actieve bevolking leeft met een handicap en slechts 35 tot 40% van hen heeft een baan, hoewel veel van hen de nodige skills en kwaliteiten hebben om te werken. De stagiairs leiden aan verscheiden soorten beperkingen: fysieke, zintuiglijke, mentale beperkingen en chronische ziekten. Toch bezitten ze een brede waaier aan vaardigheden en kwaliteiten

De vzw DiversiCom speelde een actieve rol door 49 stages in 23 partnerbedrijven te organiseren voor de werkzoekenden. “Wij hebben hun rekrutering van A tot Z opgevolgd: de eerste matching met het bedrijf, administratieve opvolging, planning, voorbereiden van mentors en stage-evaluatie”, legt Marie-Laure Jonet, directrice van de vzw, uit. DiversiCom heeft met 14 overheidsbedrijven samengewerkt, o.a. de Federale Politie. Daar hebben 7 stagiairs op verschillende departementen stage gelopen: het uniformenmagazijn, het callcenter, het financiële en logistieke departement, de communicatiedienst of HR. Er werd ook samenwerkt met Net Brussel, waar 4 stagiairs stage liepen, en 5 Brusselse gemeentebesturen (Anderlecht, Jette, Koekelberg, Sint-Gillis en Sint-Lambrechts-Woluwe), die 6 stageplaatsen aanboden. Bovendien gaven ook 9 privébedrijven gehoor aan de oproep van DiversiCom, zoals Solvay, Eko Services en GSK.

“We zijn blij te zien dat er elk jaar meer en meer bedrijven aan Duoday deelnemen. Ze zijn zelf vragende partij en beseffen dat ze zo een eerste stap kunnen zetten om hun collega’s bewust te maken”, zegt Marie-Laure Jonet.

 

De volgende stap: aan het werk gaan

Hoewel de stages nu afgerond zijn, blijft het werk doorgaan. “We zijn bezig te kijken welke stages kunnen uitmonden in projecten van lange duur”, legt Marie-Laure Jonet uit.

De volgende stap is dat bedrijven een werknemer met een handicap aanwerven. “Elk jaar leiden die stages van Duoday tot contracten op langere termijn. Enkele bedrijven hebben ons al gezegd dat ze een vervolg willen breien aan de stages”, voegt Marie-Laure Jonet verheugd toe. Zo hebben 13 van de 24 stagiairs die in 2018 begeleiding kregen van DiversiCom vzw een professioneel project op langere termijn in de wacht gesleept of hebben ze een opleiding gevolgd of hervat.

 

Getuigenissen

Christian de Strycker, MIVB: “Als overheidsbedrijf hecht de MIVB veel belang aan diversiteit. Het was dus voor de hand liggend dat we zouden deelnemen aan Duoday. De MIVB heeft rekening gehouden met de bijzondere eigenschappen van de autistische kandidaat met het syndroom van Asperger. Ze keek wat ze kon doen om hem te integreren zonder hem meteen een specifieke functie te geven.

Na een vruchtbare en aangename ontmoeting, heeft Duoday ons geholpen de kwaliteiten van de stagiair af te bakenen en de verschillende risico’s van een eventuele tewerkstelling te evalueren. Na die eerste ontmoeting heeft het bedrijf een hele procedure doorlopen om een geschikt functieprofiel voor die persoon op te stellen. Bij een eventuele tewerkstelling mag men niet vergeten de interne medewerkers te begeleiden zodat iedereen erbij gebaat is.”

 

Adeline Fontaine, HR-manager bij Solvay: “Wij werken sinds enkele jaren samen met DiversiCom. Deze actie was een nieuwe kans om de aandacht van ons personeel te vestigen op mensen met een handicap en om over de vooroordelen heen te stappen. Dankzij Duoday vragen wij ons als professionele HR-managers en collega’s af hoe we een werknemer met een beperking in het bedrijf kunnen integreren. Wij hebben stagiairs gehad op de IDPB afdeling, medisch-sociale dienst en HR. Het was een rijke ervaring die zeer goed verlopen is. Volgend jaar willen we opnieuw deelnemen en hopen we op nog meer duo’s. De stagiairs waren heel enthousiast, bereidwillig en nieuwsgierig om de bedrijfswereld te (her)ontdekken. Het geeft de werknemers eveneens veel voldoening om hun ervaring te delen en tips over het bedrijfsleven te geven. ”

 

Clarisse Lukuamusu, Head of Pharmacy Operations and Regulatory bij Pfizer: “Ons bedrijf gaat de strijd aan met elke vorm van discriminatie op basis van gender, religie, handicaps, … Het was dus voor de hand liggend dat wij aan een project zoals Duoday zouden deelnemen. Zo werd onze stagiair, gediplomeerd apothekersassistent, hartelijk ontvangen op het departement farmacie van de klinische onderzoekseenheid. Het was een ware uitdaging om op de meest eenvoudige manier uit te leggen wat we doen en hoe complex dat is. De collega’s zorgden ervoor dat hij zich zo veel als mogelijk op zijn gemak voelde. Ze lieten hem rustig de belangrijkste informatie verwerken zodat hij inzicht kreeg in wat we doen. Het team dat verantwoordelijk was voor de stagiair vond het een zeer verrijkende ervaring! We hebben veel bijgeleerd op menselijk vlak en zijn klaar om een nieuwe stagiair te verwelkomen. We hopen vooral dat de stagiair een ander luik van het beroep als apothekersassistent heeft kunnen ontdekken en dat er kansen op hem liggen te wachten.”

 

Sophie Veys, HR-medewerkster verantwoordelijk voor diversiteit aan de ULB: “Binnen enkele dagen hebben we een programma kunnen opstellen met de hulp van enkele gesprekspartners van verschillende departementen en faculteiten, die allemaal nieuwsgierig en geïnteresseerd waren. Onze jonge stagiair heeft een auditieve beperking. Het programma hield buiten de doelstellingen van de ULB rekening met eerdere werkervaring, studies en zijn wens om een job te vinden met betrekking tot statistiek en onderzoek. Die drie dagen waarin we elkaar beter leerden kennen, zijn zeer goed verlopen. Zo kon de stagiair een onderneming ontdekken en jobs met zijn kwaliteiten aftoetsen. Maar voor ons was het ook heel verrijkend. Zo zagen we dat er synergiën mogelijk zijn binnen de instelling, hoe medewerkers op een dergelijk project reageren, of hoe we beter kunnen inschatten hoeveel tijd er nodig is om een persoon met een beperking te integreren. Kortom: een interessante, geslaagde ervaring die vooral bevestigt dat we verder willen gaan.”

 

Delen