EEN: een netwerk om uw internationale groei te stimuleren

4 oktober 2019 om 15:10 

@Getty

Hoe benutten we optimaal de mogelijkheden van de Europese interne markt? Welke normen zijn van toepassing op de export naar onze buurlanden? Waar kan ik ondersteuning vinden om in het buitenland te prospecteren? Dit zijn de vragen die Enterprise Europe Network u helpt te beantwoorden.  

Ook al zijn de grenzen binnen de Europese interne markt al lang verdwenen, toch aarzelen nog steeds te veel bedrijven voornamelijk KMO’s om zich buiten hun nationale grenzen te wagen, en des te meer buiten de EU. Toegegeven: exporteren is niet gemakkelijk voor een KMO. Het kost tijd en middelen om markten te bestuderen, te prospecteren, kennis te nemen van lokale regelgeving, een distributienetwerk te ontwikkelen Die tijd hebben KMO’s vaak niet. Toch zitten voor veel bedrijven de beste groeivooruitzichten in de export. 

Het Enterprise Europe Network (EEN) werd in 2008 opgericht om ondernemingen in dit proces te ondersteunen. Het netwerk wordt medegefinancierd door de Europese Commissie. Het bestaat uit meer dan 3000 deskundigen uit 600 organisaties (waaronder veel kamers van koophandel, lokale ontwikkelingsagentschappen, enz.) die actief zijn in meer dan 60 landen, waaronder China en Qatar. In tien jaar tijd heeft het netwerk naar schatting al bijna 3 miljoen bedrijven begeleid. Beci maakt er deel van uit en vormt, in consortium met hub.brussels, het EEN-contactpunt in Brussel.  

 

De diensten die het EEN-netwerk aan KMO’s aanbiedt, berusten hoofdzakelijk op drie pijlers 

1  Toegang tot internationale markten: EEN helpt bedrijven bij het identificeren van markten die geschikt zijn voor hun groei, adviseert over de lokale marktomstandigheden en brengt de bedrijven in contact met geschikte buitenlandse partners. Deze bijstand betreft ook de toegang tot internationale overheidsopdrachten, de identificatie van mogelijkheden op deze grensoverschrijdende en Europese overheidsmarkten en hulp bij het indienen van inschrijvingen. Een ander aspect betreft de intellectuele-eigendomsrechten (IPR), hulp bij de bescherming en uitbreiding van deze rechten en de ontwikkeling van strategieën voor de uitbating van octrooien. 

2  Toegang tot financiering: de identificatie van de beschikbare financieringsbronnen en ervoor zorgen dat de onderneming klaar is om investeringen te genieten. Het gaat hier uiteraard om privé en openbare financieringsbronnen, maar vooral om Europese programma’s (COSME, Horizon Europe, enz.), en om advies over de indiening. 

3  Advies over de Europese regelgeving: hulp aan bedrijven bij de toepassing van Europese regelgeving en normen, bijvoorbeeld CE-markering, regels voor de detachering van werknemers, milieuregels, intracommunautaire BTW, enz. 

 

Informatie: www.brusselsnetwork.be 

Contactpersoon: Jean-Philippe Mergen, Directeur Internationalisering EEN jpm@beci.be +32 2 210 01 77  

 

De begeleiding die EEN biedt 

  • Kennismaken met de activiteit en het internationaal ontwikkelingsproject; 
  • Controle op de internationalisering en ondersteuning bij de ontwikkeling van een internationaal businessplan 
  • Bepaling van het streefdoel dat over een tot drie jaar moet worden bereikt om de internationale groei van het bedrijf te ondersteunen en de behoeften te identificeren 
  • Ondersteuning en advies aangepast aan de behoeften van het bedrijf, naast de bepaling van de gewenste impact op de ontwikkeling van de onderneming 
  • Vooruitgang en eventuele bijsturing om de 3 tot 6 maanden. 

 

 

Delen