Een KMO-panel over een initiatief voor duurzame producten.

9 juni 2021 om 09:06 

Un panel PME sur l’Initiative sur les produits durables vise à recueillir les points de vue des PME sur cette initiative annoncée dans le Plan d’action pour l’économie circulaire. Un panel PME sur l’Initiative sur les produits durables vise à recueillir les points de vue des PME sur cette initiative annoncée dans le Plan d’action pour l’économie circulaire.

Een KMO-panel over het initiatief voor duurzame producten (SPI) heeft tot doel de standpunten van kmo’s te verzamelen over het initiatief voor duurzame producten dat vorig jaar in het actieplan voor de circulaire economie werd aangekondigd en tegen eind 2021 moet worden ingediend.
De uiterste termijn voor de reacties op deze EU-enquête is 15 juni.

Het doel van de SPI is om producten die op de EU-markt worden gebracht geschikt te maken voor een klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en circulaire economie, afval te verminderen en ervoor te zorgen dat de prestaties van koplopers op het gebied van duurzaamheid de norm worden. Een kernonderdeel zal zich richten op de uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp om deze van toepassing te maken op het breedste productassortiment en deze te laten leiden tot circulariteit. Het actieplan voor de circulaire economie bevat een lijst van waardeketens die in het kader van de SPI prioriteit zouden kunnen krijgen, maar verduidelijkt dat verdere productgroepen zullen worden geïdentificeerd op basis van hun milieueffecten en circulariteitspotentieel.

Uw mening is belangrijk. Antwoord op EEN kmo-panel EU-enquête en voer de volgende ID-code van Enterprise Europe Network Brussels in: BE00149.

 

Delen

Jean-Philippe Mergen

Director Export - Enterprise Europe Brussels