Een nieuwe start voor de economie in Sint-Agatha-Berchem

Door  - 20 april 2020 om 16:04 

Een nieuwe start voor de economie in Berchem: een vraaggesprek met schepen Thibault Wauthier

Sint-Agatha-Berchem is een kleine gemeente met ongeveer 25.000 inwoners. Haar iets meer dan 300 winkels concentreren zich voornamelijk rond twee kernen: horeca en buurtwinkels vindt u vooral in de Schweitzer-wijk, terwijl de winkelketens meestal in Shopping Basilix zijn gevestigd.

Schepen van handel Thibault Wauthier (Écolo) worstelt met de huidige gezondheidscrisis: “Ik zoek in welke mate wij de federale en gewestelijke steunmaatregelen kunnen aanvullen.” Hij licht toe dat de huidige begrotingssituatie niet echt toelaat om een premie uit te keren, onder andere omdat de gemeente nauwelijks belastingen heft. “We gaan de twee wekelijkse markten vrijstellen van belasting voor de ganse duur van de lockdown en voor de volgende 12 maanden. Voor het overige heffen we geen belastingen op handelszaken onder 500 m² en ook niet op kantoorruimten onder 75 m², om de zelfstandigen te sparen.”

Bij gebrek aan op te schorten heffingen biedt de gemeente andere vormen van steun aan haar handelaren. Dit gebeurt door informatie te verspreiden over gewestelijke steun, RSZ, BTW … en vooral via informatie aan de inwoners over winkels die openblijven of die leveringen aan huis bieden. “U vindt de lijst op de website van de gemeente. Ik heb ook dankbaar gebruik gemaakt van het gebrek aan aankondigingen op de LED-uithangborden om via deze weg de informatie te verspreiden.”

Thibault Wauthier reageert verder enthousiast op het project van lokale-handelscheques geïnspireerd door buurgemeente Ganshoren. “Nog voor de lockdown hebben wij mijn collega van Ganshoren Stéphane Obeid ontmoet en zijn we die formule gaan bestuderen. Het project moet nog door het college worden goedgekeurd, maar we zijn resoluut van plan om dit systeem ook in Berchem te activeren. Ik hoop dat wij de lokale-handelscheques vanaf 1 september, of eventueel 1 januari 2021, kunnen lanceren.”

Net als in Ganshoren is het de bedoeling om aankoopcheques aan te bieden ter vervanging van gemeentelijke premies aan particulieren. Zo bijvoorbeeld geboorte- of huwelijkspremies, een uitkering bij de aankoop van een elektrische fiets, sportbonnen e.a. “Vergeleken met andere gemeenten, zijn we in staat meer uitkeringen aan te bieden. We kunnen daartoe gemakkelijk 40.000 euro voorzien en misschien zelfs 70 of 80.000 euro.”

Om een label toe te kennen aan de deelnemende handelszaken, wenst Thibault Wauthier gebruik te maken van de criteria van de zogenaamde ‘Zinne’, de Brusselse lokale munt, met focus op een lokale, duurzame en op kringloop gerichte economie. Op langere termijn ziet hij zelfs uitzichten voor de ganse gewestelijke economie: “De omzetting van premies in handelscheques zal zich in verscheidene Brusselse gemeenten ontwikkelen. Ik zou daar graag aan werken door te voldoen aan een eerste ‘Zinne-criterium’, en daarna een tweede, om zo op termijn het ‘Zinne’ label te verkrijgen. Dit is niet voor meteen, want de handelszaken zijn er nog niet klaar voor. Het moet een geleidelijk proces worden.”

 

Delen