Een nieuwe start voor de economie in Vorst

Door  - 21 april 2020 om 15:04 

Charles Spapens (V.R.)

De heropleving van de economie in Vorst: we interviewden schepen Charles Spapens

In Vorst valt de handel onder de bevoegdheid van schepen Charles Spapens (PS). De iets meer dan 600 winkels zijn vrij gelijkmatig over de gemeente verdeeld.

Wegens de gezondheidscrisis besliste de gemeente om in 2020 geen belasting te heffen op de terrassen en uithangborden van handelszaken die tijdens de lockdown gesloten werden. Voor de betaling van de reeds geregistreerde belastingen van 2019 wordt zes maanden uitstel toegekend. Deze inspanningen hebben natuurlijk een weerslag op de financiën van de gemeente: “Meer dan 100.000 euro inkomstenderving voor onze financiën”, stelt de heer Spapens vast.

Maar er is meer dan het louter financiële luik. “Voor meer praktische zaken gingen we samenwerken met Citydev, b.v. om de handelaars te helpen plexiglas scheidingswanden op hun toonbank te installeren. Zo nodig bieden we ook hulp aan om in de winkels ‘social distancing’ strepen te komen trekken.” En zoals vele andere gemeenten biedt Vorst op zijn website een lijst van winkels die openblijven of die leveringen aanbieden.

In het vooruitzicht van een geleidelijke afschaffing van de lockdown licht Charles Spapens de eerste maatregelen toe van het economisch herstel. Zoals in Ganshoren en Berchem overweegt hij de mogelijkheid van lokale-handelscheques. Hij vindt eveneens dat het concept breder, op het niveau van het Gewest, zou moeten worden onderzocht. Toch blijft hij voorzichtig met uitwisselingen tussen gemeenten via dit systeem.

Charles Spapens heeft het ook over de nood aan lokale promotie en animatie: “Ik ben van plan om een beroep te doen op de handelaarsverenigingen om initiatieven op gang te brengen, al zal het waarschijnlijk moeilijk zijn in de nabije toekomst publieke evenementen te organiseren.” Evenals zijn collega Fabian Maingain in Brussel-Stad, maakt hij zich zorgen om de evenementensector: “Het SuperVlieg – SuperMouche festival van de maand juni is afgelast. Dat geldt ook voor het Forest Sounds Festival in de maand augustus en ik vrees dat de Middeleeuwse Feesten in september hetzelfde lot zullen ondergaan, om nog maar te zwijgen over Vorst-Nationaal.”

Het zal hoe dan ook tijd en moeite kosten om de lokale economie nieuw leven in te blazen. “Onze actie kan ik in één zin samenvatten”, besluit de heer Spapens: “Naast economische maatregelen zoals de afschaffing van belastingen, willen we vooral als partners optreden bij het herstel van handelszaken en ondernemingen.”

 

Delen