Het risico op faillisement voor ondernemingen

Door Vincent Delannoy  - 8 april 2020 om 17:04 

©Belga

Hoe ontwikkelt zich de impact van de Covid 19-crisis op de Brusselse economie? Via een wekelijkse enquête bij de Brusselse bedrijven volgt Beci de situatie op de voet. Hier zijn de belangrijkste lessen uit onze nieuwste barometer.

De omzetdaling treft 94% van de ondervraagden, dat is 2% meer dan vorige week. Opvallend is ook de totale omzetstop, die ongeveer één op de drie bedrijven betreft (31%).

De meest zorgwekkende indicator is misschien wel deze: 49% van de ondervraagden gelooft dat het risico bestaat dat het bedrijf de komende weken of maanden failliet gaat. Kortom, een op de twee bedrijven is bang voor een faillissement.

De redenen voor deze angst worden benadrukt door andere indicatoren. Laten we beginnen met contant geld en krediet. 64% van de ondervraagden kampt momenteel met liquiditeitsproblemen. 30% meent toegang tot grotere kredietlijnen nodig te hebben.

Wat toekomstige inkomsten betreft: 86% van de ondervraagden maakt zich meer zorgen over de impact van de huidige situatie op de bedrijfsactiviteiten dan vorige week.

Zijn de maatregelen van de overheid voldoende? 70% van de ondervraagden gelooft van niet. Beci, langs haar kant, verwelkomt de snelle uitvoering van tijdelijke werkloosheidsmaatregelen, naast andere maatregelen. 68% van de ondervraagde werkgevers heeft al een aanvraag ingediend voor tijdelijke werkloosheid of is van plan dit de komende weken te doen.

Op HR-niveau, onder de respondenten die een onvoorzien personeelstekort aangaven, zijn de belangrijkste redenen de volgende: in 40% van de gevallen zijn het werknemers die verlof opnemen uit angst voor het coronavirus, 30% zijn werknemers met een medisch attest, en in 10% van de gevallen nemen werknemers verlof om voor hun kinderen te zorgen die niet naar school kunnen.

In de huidige context is 8% van de respondenten geïnteresseerd beroep te doen op studentenarbeid.

Wat de sociaaleconomische gevolgen betreft, belicht de huidige situatie het belang van de factor “arbeid” in het creëren van swaarde. Het is de terugkeer naar het werk die de creatie van waarde en de herverdeling door de sociale zekerheid mogelijk maakt. De verlenging van de betalingstermijnen, kredietfaciliteiten en belastingverminderingen zijn uiteraard allemaal essentiële maatregelen voor het overleven van de meest getroffen economische spelers.

Het is bijzonder dringend om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen gaan om onze sociale zekerheid te helpen financieren.

Delen