ESG Countdown webinar : Van strategie tot actie

4 april 2023 om 15:04 

De implementatie van een ESG-beleid (milieu, sociaal, governance) is een langdurig proces. Om KMO’s te ondersteunen, hebben Grant Thornton en BECI een reeks maandelijkse webinars opgezet, gehost door het CONNECTS-platform en gericht op KMO’s. Open voor iedereen, brengen de sessies veel experts en bedrijfsleiders samen. Naast theoretische concepten en methodologische hulpmiddelen delen de sprekers praktijkervaring, advies en ideeën.

Van strategie tot actie

Veranderen wanneer het nodig is, is goed. Actie ondernemen is beter. Tussen de twee kan de weg lang zijn. Zelfs wanneer een organisatie op alle niveaus het principe van de ESG-implementatie heeft geaccepteerd en het “wat” en “wie” heeft verduidelijkt, kan het “hoe” soms moeilijk te realiseren zijn. Of ESG nu centraal staat in uw bedrijfsmissie, als een afzonderlijke strategie wordt beschouwd of als een afstemmingsoefening, u zult uw inzet moeten vertalen naar uw manier van werken. Hoe gaat u uw acties prioriteren door de nadruk te leggen op de juiste plaats? En hoe zorgt u ervoor dat uw plan daadwerkelijk wordt geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk, het beleid en de besluitvormingsprocessen in de hele organisatie? We hebben dit thema van procesintegratie besproken tijdens ons 7e ESG-seminar.

 

Materialiteit

Na een korte herinnering aan eerdere sessies door Isabel Derison van Grant Thornton, herinnerde haar collega Katherine Jespers eraan dat het prioriteren van ESG-acties direct voortvloeit uit het identificeren en rangschikken van de materialiteiten die u wilt aanpakken (bekijk onze eerdere webinars om te begrijpen wat materialiteit precies is). Om dit te doen, rangschikt u deze materialiteiten op basis van hun relatieve belang voor uw bedrijf en belanghebbenden. Laten we het voorbeeld van afval nemen. In welke mate zal een nieuwe manier om dit afval te verwerken invloed hebben op uw winst, klanten, werknemers of leveranciers? Als het antwoord op al deze vragen “in grote mate” is, zal afval waarschijnlijk een van de belangrijkste aspecten zijn waarop u zich wilt concentreren.

 

“Op het gebied van ESG wordt alles beslist in de processen. We hebben het hier over concrete zaken in plaats van vage concepten.”

Deep Parekh, MakeOurFuture
 

Slimme acties

Zodra uw doel is vastgesteld, kunt u slimme acties beslissen. In het geval van waterbeheer in een voedingsbedrijf kan dit bijvoorbeeld betekenen “het recept herzien om het waterverbruik met 10% te verminderen tegen 2025”. Vergeet niet dat deze acties relevant, specifiek, meetbaar, haalbaar en tijdgebonden moeten zijn. U zult dus experts moeten raadplegen die het onderwerp het beste kennen binnen uw bedrijf.

 


“Mijn beste advies: zorg ervoor dat het hele team betrokken is.”

Ciara Chauvineau, FSSC

 

De “Next Step”

De volgende stap is om samen met het management (of uzelf als u het bedrijf leidt, of een consultant) na te denken over de strategische implicaties van deze nieuwe manieren van werken, zoals de benodigde nieuwe investeringen of een herzien prijsbeleid.

Pas daarna kunt u bedenken hoe uw bedrijfsprocessen moeten worden aangepast om de besloten acties te integreren. Vereist dit kleine aanpassingen op verschillende stadia van uw processen, of nieuwe lussen, extra vaardigheden, een verandering in uw leveranciers? Gelukkig zijn er methoden en hulpmiddelen om u te helpen deze vragen te beantwoorden, zoals de apqc (American Productivity and Quality Center).

 

Hoe grote bedrijven te werk gaan

Vervolgens was het de beurt aan Deep Parekh van MakeOurFuture om zijn belangrijkste overwegingen te delen. Het aangaan van een ESG-proces betekent niet alleen een toename van de kosten.
ESG betekent ook betere relaties met werknemers, verhoogde klantloyaliteit, innovatiedrang, grotere operationele efficiëntie en verschillende andere effecten die op hun beurt uw winstgevendheid zullen verhogen. De expert benadrukt ook: ESG is niet alleen strategisch denken, met mooie afbeeldingen en toezeggingen op een website, maar vooral zeer meetbare doelen en concrete processen.

Deep Parekh legde ook uit hoe de meest geavanceerde bedrijven hun strategie voeden met ESG-elementen en vervolgens hun ESG-prioriteiten integreren in hun processen. “Begin met het vaststellen van meeteenheden,” benadrukte hij. Inderdaad, alleen door de impact van uw acties te meten, kunt u controleren of ze geschikt zijn. Vervolgens legt hij uit dat de implementatie van ESG-acties in uw processen vanuit drie verschillende invalshoeken moet worden bekeken: personeelszaken (opleidingen, nieuwe aanwervingen, …), technologische mogelijkheden (aanpassen van het gebruik van huidige apparatuur of het afstellen van machines, investeren in nieuwe apparatuur, …) en verandermanagement.
En om deze verandering te realiseren, legde hij uit, ontwikkelen grote bedrijven specifieke tools zoals beleid, procedures en dashboards.

Hij maakt ook onderscheid tussen bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid wanneer dit een kans biedt voor korte termijnwinst (bijvoorbeeld door eenvoudigweg een “groen” product aan hun assortiment toe te voegen) en de meest geavanceerde bedrijven die hun doelen veranderen en hun bedrijfsmodel volledig heroverwegen.

Geboren duurzaam Een ander bedrijfsmodel dat Deep noemt, is het “geboren duurzaam” model, waarin ESG-principes in feite een intrinsiek onderdeel zijn van het bestaansrecht van het bedrijf.

Het ski-uitrustingsbedrijf Full Stack Supply Company is een voorbeeld. De duurzaamheidsmanager, Ciara Chauvineau, legt uit hoe het gratis B impact assessment tool ontwikkeld door BeCorp haar bedrijf heeft geholpen om acties te prioriteren op het gebied van governance, human resources, milieu, klantrelaties en relaties met gemeenschappen om de ESG-prestaties te verbeteren.

Om haar prioriteiten beter te rangschikken, gebruikt het bedrijf ook haar eigen wegingssysteem. “Alle teamleden moeten zich bewust zijn van en betrokken zijn bij het streven naar continue verbetering,” besluit ze.

 

Delen