Europese enquête over belemmeringen en oplossingen voor de eengemaakte markt — uw bijdrage telt!

31 oktober 2023 om 14:10 

Faire du business au sein du marché unique européen n’est pas toujours facile en raison de l'augmentation des réglementations et des barrières commerciales unilatérales. Faire du business au sein du marché unique européen n’est pas toujours facile en raison de l'augmentation des réglementations et des barrières commerciales unilatérales.

De Europese eengemaakte markt is 30 jaar geleden opgericht. Dit heeft de export over de grenzen van Europese landen sterk vergemakkelijkt en heeft de groeimogelijkheden voor Brusselse ondernemers vergroot. Zakendoen met andere Europese landen is echter niet altijd gemakkelijk vanwege de toegenomen regelgeving en unilaterale handelsbelemmeringen. Door op deze enquête te reageren, draagt u bij aan de identificatie van de belangrijkste belemmeringen voor de interne markt van ondernemingen.

De Europese interne markt werd op 1 januari 1993 opgericht en garandeert het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal in de EU. Dertig jaar later staat de eengemaakte markt voor dringende uitdagingen, naast aanhoudende en reeds lang bestaande belemmeringen die verdere groei, investeringen en productie in de EU in de weg staan.

Het netwerk van Europese Kamers van Koophandel en Industrie heeft besloten de krachten te bundelen en een online enquête uit te voeren om lacunes in de interne markt en mogelijke oplossingen te identificeren om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsdoelstellingen door de EU-wetgevers worden vastgesteld. De resultaten van deze enquête zullen eind 2023 worden verzameld in een verslag met concrete aanbevelingen aan de Europese instellingen.

 

BECI en Enterprise Europe Brussels, woordvoerder van Brusselse bedrijven

Bij de Europese verkiezingen van volgend jaar zal het concurrentievermogen van Europa als continent worden benadrukt. De interne markt is daar een essentieel onderdeel van. Daarom organiseert BECI met steun van Enterprise Europe Brussels deze Europese enquête om de belangrijkste belemmeringen voor de interne markt voor bedrijven in kaart te brengen.

Deze enquête wordt slechts eenmaal per 5 jaar georganiseerd en is daarom uitzonderlijk. Het is nuttig voor de Europese Commissie, die er vaak naar verwijst, maar ook voor het verdedigen van de belangen van bedrijven op Europees niveau.

 

Maak uw mening bekend, uw bijdrage telt

Het beantwoorden van de enquête duurt niet langer dan 10 minuten en is toegankelijk via de volgende link
De deadline voor het beantwoorden van de enquête wordt verlengd tot woensdag 15 november. U kunt de enquête openen via de link en de taal wijzigen in de rechterkolom.
We kijken al uit naar de resultaten die aan bedrijven en natuurlijk aan de Europese Commissie zullen worden meegedeeld.

➤ Ondervindt u regelgevingsproblemen of belemmeringen bij uw activiteiten in Europa of buiten de EU?

➤ Kunt u geen antwoorden vinden op vragen over Europese wetgeving?

➤ Heeft u problemen bij de naleving van bepaalde Europese richtlijnen?

Enterprise Europe Brussels informeert de Europese Commissie over uw problemen, behoeften en verwachtingen in verband met Europa. Neem contact op met uw Enterprise Europe Brussels adviseur bij BECI met een korte beschrijving van uw zaak, zodat wij deze informatie aan de Europese Commissie kunnen melden. U kunt de wetgeving wijzigen!

 

 

Over de auteur

Jean-Philippe Mergen, Internationalisation Enterprise Europe Network Brussels BECI

Delen