Europese financiering voor groene projecten : Save the date #EULIFE22 Infodays

2 mei 2022 om 14:05 

Het LIFE-programma helpt bedrijven om hun milieuvriendelijke producten, technologieën, diensten en processen op de markt te brengen. 

Deze zogenaamde near-market projecten ontwikkelen innovatieve en demonstratieve oplossingen die duidelijke milieu- en/of klimaatvoordelen bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om afvalbeheer, circulaire economie, hulpbronnenefficiëntie, water-, lucht- of klimaatmitigatie. 

Deze projecten hebben ook een hoog niveau van technische en commerciële voorbereiding. Dit betekent dat de oplossingen tijdens of kort na de voltooiing van het project onder bijna marktomstandigheden (op industriële of commerciële schaal) kunnen worden geïmplementeerd. 

Het LIFE-programma heeft bijgedragen aan de ondersteuning van groene innovaties en schone technologische oplossingen in heel Europa. Naast de financiering van maximaal 55 % van elk project draagt het financieringsinstrument LIFE bij aan de commercialisering van innovatieve oplossingen, waardoor de markttoegang wordt vergemakkelijkt. 

Elk jaar publiceert de Europese Commissie LIFE-oproepen tot het indienen van voorstellen. Aanvragers van projecten dicht bij de markt kunnen van toepassing zijn op het gebied van mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering, circulaire economie en levenskwaliteit. 

Van 18 tot 20 mei organiseert CINEA, het Europees Uitvoerend Agentschap Klimaat, Infrastructuur en Milieu, diverse virtuele informatiesessies over LIFE 22 oproepen tot het indienen van voorstellen. 

Deze virtuele onlinesessies zullen potentiële aanvragers begeleiden via het LIFE-programma, oproepen tot het indienen van voorstellen en prioritaire thema’s voor 2022. 

Een reeks Q/A sessies volgt de briefings. 

Er zullen ook virtuele netwerkmogelijkheden zijn en aanvragers zullen bilaterale vergaderingen kunnen houden met CINEA-projectadviseurs.  

Neem contact op met Enterprise Europe Network Brussel bij BECI voor meer informatie over het LIFE-programma en op het website.

 

Delen