Exclusiviteitsbeding: nieuwe regels in het Belgisch recht die u moet kennen

22 januari 2024 om 16:01 

Recente ontwikkelingen in de Belgische wetgeving hebben de geldigheid van exclusiviteitsbedingen in arbeidsovereenkomsten ingrijpend veranderd. Deze cruciale kwestie is relevant voor elke werkgever en werknemer, omdat ze de grenzen van de professionele vrijheid bepaalt. In dit artikel gaan we in op het ‘waarom’ achter deze veranderingen, de gevolgen voor werkgevers en werknemers en hoe te navigeren door deze turbulente juridische wateren.

 

Vroegere situatie: beperkingen van het exclusiviteitsbeding

In het verleden werden exclusiviteitsbedingen getolereerd als ze beperkt bleven tot het voorkomen van concurrerende activiteiten of activiteiten die de arbeidsovereenkomst verstoorden. Algemene bedingen die elke andere beroepsactiviteit verbieden, werden echter beschouwd als een inbreuk op de privacy van de werknemer.

Huidige situatie: strengere regels sinds 2022

Met de omzetting van de Europese regels in België is de wet aanzienlijk veranderd. Een werkgever kan een werknemer nu niet meer verbieden om buiten zijn werktijden voor andere werkgevers te werken. Er zijn echter belangrijke uitzonderingen waar rekening mee moet worden gehouden.

Uitzonderingen op het verbod van het exclusiviteitsbeding

De huidige wetgeving verbiedt expliciet algemene exclusiviteitsbedingen. Toch blijven er uitzonderingen.

Het beding kan specificeren dat de werknemer tijdens de duur van de overeenkomst geen concurrentie mag aangaan met de werkgever, zelfs niet op een eerlijke manier.

Er kan in worden bepaald dat de werknemer zich moet onthouden van elke daad van oneerlijke concurrentie, zelfs na afloop van de overeenkomst, of van het gebruik van bedrijfsgeheimen die hij tijdens de uitoefening van zijn functie heeft verkregen.

Een concreet voorbeeld: als u iemand deeltijds tewerkstelt, kunt u hem niet verbieden om buiten zijn werktijden een andere baan aan te nemen, tenzij die baan concurrerend is. Met deze nuances moet rekening worden gehouden om te voldoen aan de geldende wetgeving.

Conclusie:

Samengevat, het begrijpen van de nieuwe regels rond exclusiviteitsbedingen is van cruciaal belang voor Belgische werkgevers en werknemers. Navigeren door dit juridische landschap vereist bijzondere aandacht voor details en een aanpassing aan specifieke uitzonderingen. Door op de hoogte te blijven, kunt u ervoor zorgen dat het beheer van uw arbeidsovereenkomsten in overeenstemming is met de meest recente regelgeving.

In dit beknopte overzicht wilden we u meer toelichting geven bij de recente wijzigingen in exclusiviteitsbedingen in het Belgisch recht. Raadpleeg zeker ook een jurist voor specifiek advies afgestemd op uw situatie.

 

Dit artikel kan u ook interesseren: Een goede arbeidsovereenkomst staat voor een geweldige start

 

Over de auteur

Daniel Binamé, Development and Partnerships Manager

 

Delen