Aktes neerleggen voor het Belgisch Staatsblad

Elke door de Raden van Bestuur of door de Algemene Vergadering goedgekeurde wijziging van de statuten van een Belgische onderneming dient bij de griffie van de bevoegde Rechtbank te worden neergelegd en in het Belgisch Staatsblad te verschijnen.

Meer informatie

Elke door de Raden van Bestuur of door de Algemene Vergadering goedgekeurde wijziging van de statuten van een Belgische onderneming dient bij de griffie van de bevoegde Rechtbank te worden neergelegd en in het Belgisch Staatsblad te verschijnen.

Verscheidene wijzigingen (zoals een verandering van de sociale zetel en/of de benaming, het ontslag van een zaakvoerder/bestuurder en de benoeming van een nieuwe zaakvoerder/bestuurder) zijn onderworpen aan de verplichte publicatie in het Belgisch Staatsblad om wettelijk geldig te zijn, zonder tussenkomst van uw notaris.

Als de veranderingen niet worden neergelegd bij de griffie van de handelsrechtbank, zullen ze ook niet in het Belgisch Staatsblad verschijnen en bijgevolg niet geldig zijn.

De relevante wijzigingen:

  • de benoeming en het ontslag van een bestuurder/zaakvoerder/bedrijfsrevisor;
  • de hernieuwing van mandaten;
  • de verandering van de wettelijke vertegenwoordiger;
  • bevoegdheidsdelegatie
  • ...

Hoe dit in zijn werk gaat?

Contactpunt

Jocelyne Hincq, Administratieve Formaliteiten

Autres administratieve formaliteiten

De gegevens van uw onderneming wijzigen

Uw activiteit ontwikkelt zich.

Een onderneming opstarten

U overweegt al enige tijd de oprichting van een eigen onderneming.

Een onderneming of een inrichtingseenheid stopzetten

Maatregelen en procedures in geval van stopzetting van de activiteit

Uittreksels van de Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) beschikt over alle identificatiegegevens van de ondernemingen en stelt ze ter beschikking van het publiek.

Registratie van huurcontracten

Dient u uw huurcontracten te registreren? We zijn bereid dat voor u te doen, op een eenvoudige en efficiënte manier!

Attest van niet-faillissement

Een dergelijk attest is nodig om in te schrijven bij een aanbesteding en bij andere administratieve stappen

Een ondernemingsnummer aanvragen

Het ondernemingsnummer is de unieke code die uw onderneming identificeert.

X