Attest van niet-faillissement

Een dergelijk attest is nodig om in te schrijven bij een aanbesteding en bij andere administratieve stappen

Meer informatie

Met het attest van niet faillissement kunt u bewijzen dat u niet failliet bent gegaan. Een dergelijk attest is nodig om in te schrijven bij een aanbesteding en bij andere administratieve stappen. Het attest van niet faillissement dient u aan te vragen bij de bevoegde handelsrechtbank. Wij doen dat voor u. Certificaat alleen afgegeven voor Brussel en de 19 gemeenten.

Contactpunt

Jocelyne Hincq, Administratieve Formaliteiten

Een afspraak maken

Autres administratieve formaliteiten

De gegevens van uw onderneming wijzigen

Uw activiteit ontwikkelt zich.

Een onderneming opstarten

U overweegt al enige tijd de oprichting van een eigen onderneming.

Een onderneming of een inrichtingseenheid stopzetten

Maatregelen en procedures in geval van stopzetting van de activiteit

Uittreksels van de Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) beschikt over alle identificatiegegevens van de ondernemingen en stelt ze ter beschikking van het publiek.

Registratie van huurcontracten

Dient u uw huurcontracten te registreren? We zijn bereid dat voor u te doen, op een eenvoudige en efficiƫnte manier!

Aktes neerleggen voor het Belgisch Staatsblad

Elke door de Raden van Bestuur of door de Algemene Vergadering goedgekeurde wijziging van de statuten van een Belgische onderneming dient bij de griffie van de bevoegde Rechtbank te worden neergelegd en in het Belgisch Staatsblad te verschijnen.

Een ondernemingsnummer aanvragen

Het ondernemingsnummer is de unieke code die uw onderneming identificeert.