De gegevens van uw onderneming wijzigen

Uw activiteit ontwikkelt zich.

Meer informatie

Uw bedrijf loopt als een trein en is in volle expansie. Mooi zo! Nu komt het erop aan om uw bedrijfsgroei optimaal te beheren en niet te laten ontsporen …

  • Neem personeel in dienst;
  • Optimaliseer uw statuut;
  • Financier uw groei;
  • Houd stand in moeilijke tijden.

In partnerschap met Partena Professional.

Autres administratieve formaliteiten

Een onderneming opstarten

U overweegt al enige tijd de oprichting van een eigen onderneming.

Een onderneming of een inrichtingseenheid stopzetten

Maatregelen en procedures in geval van stopzetting van de activiteit

Uittreksels van de Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) beschikt over alle identificatiegegevens van de ondernemingen en stelt ze ter beschikking van het publiek.

Registratie van huurcontracten

Dient u uw huurcontracten te registreren? We zijn bereid dat voor u te doen, op een eenvoudige en efficiënte manier!

Aktes neerleggen voor het Belgisch Staatsblad

Elke door de Raden van Bestuur of door de Algemene Vergadering goedgekeurde wijziging van de statuten van een Belgische onderneming dient bij de griffie van de bevoegde Rechtbank te worden neergelegd en in het Belgisch Staatsblad te verschijnen.

Attest van niet-faillissement

Een dergelijk attest is nodig om in te schrijven bij een aanbesteding en bij andere administratieve stappen

Een ondernemingsnummer aanvragen

Het ondernemingsnummer is de unieke code die uw onderneming identificeert.