Een onderneming opstarten

U overweegt al enige tijd de oprichting van een eigen onderneming.

Meer informatie

U broedt al een tijdje op een idee om uw eigen zaak te starten. Na veel wikken en wegen besluit u de sprong in het diepe te wagen en er gewoon voor te gaan. Makkelijk gezegd, maar hoe begint u er nu aan? Hoe werkt u dat idee uit tot een effectief business plan? En hoe zit het met kapitaal, moet u alles uit uw eigen portefeuille betalen? Klinkt het allemaal als Chinees? Geen probleem, Partena Professional legt het u stap voor stap uit.

Droomt u ervan om uw eigen baas te zijn?

Als u een eigen zaak wilt beginnen, is het belangrijk dat u over voldoende passie, ambitie, ondernemerstalent en een goed idee beschikt. U wilt graag uw eigen zaak starten, maar mist nog een goed idee? Partena Professional vertelt u waar u inspiratie vindt voor uw onderneming en welke stappen u moet ondernemen om uw eigen zaak op te richten.

In partnerschap met Partena Professional.

Autres administratieve formaliteiten

De gegevens van uw onderneming wijzigen

Uw activiteit ontwikkelt zich.

Een onderneming of een inrichtingseenheid stopzetten

Maatregelen en procedures in geval van stopzetting van de activiteit

Uittreksels van de Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) beschikt over alle identificatiegegevens van de ondernemingen en stelt ze ter beschikking van het publiek.

Registratie van huurcontracten

Dient u uw huurcontracten te registreren? We zijn bereid dat voor u te doen, op een eenvoudige en efficiënte manier!

Aktes neerleggen voor het Belgisch Staatsblad

Elke door de Raden van Bestuur of door de Algemene Vergadering goedgekeurde wijziging van de statuten van een Belgische onderneming dient bij de griffie van de bevoegde Rechtbank te worden neergelegd en in het Belgisch Staatsblad te verschijnen.

Attest van niet-faillissement

Een dergelijk attest is nodig om in te schrijven bij een aanbesteding en bij andere administratieve stappen

Een ondernemingsnummer aanvragen

Het ondernemingsnummer is de unieke code die uw onderneming identificeert.