Registratie van huurcontracten

Dient u uw huurcontracten te registreren? We zijn bereid dat voor u te doen, op een eenvoudige en efficiënte manier!

Meer informatie

Dient u uw huurcontracten te registreren? We zijn bereid dat voor u te doen, op een eenvoudige en efficiënte manier!

Wij gaan als volgt te werk: u stuurt ons de documenten met de post en wij zorgen vervolgens voor de registratie van uw huurcontract. Eenvoudiger kan het niet!

Stuur ons gewoon drie exemplaren van het oorspronkelijke document op het volgende adres:

Kamer van Koophandel van Brussel
Ter attentie van  Jocelyne Hincq
500 Louizalaan,
1050 Brussel

Elk exemplaar moet ondertekend zijn.

Hoe dit in zijn werk gaat?

Stap 1

Stuur onze documenten met de post.

Stap 2

Wij zorgen voor de rest!

Contactpunt

Jocelyne Hincq, Administratieve Formaliteiten

Autres administratieve formaliteiten

De gegevens van uw onderneming wijzigen

Uw activiteit ontwikkelt zich.

Een onderneming opstarten

U overweegt al enige tijd de oprichting van een eigen onderneming.

Een onderneming of een inrichtingseenheid stopzetten

Maatregelen en procedures in geval van stopzetting van de activiteit

Uittreksels van de Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) beschikt over alle identificatiegegevens van de ondernemingen en stelt ze ter beschikking van het publiek.

Aktes neerleggen voor het Belgisch Staatsblad

Elke door de Raden van Bestuur of door de Algemene Vergadering goedgekeurde wijziging van de statuten van een Belgische onderneming dient bij de griffie van de bevoegde Rechtbank te worden neergelegd en in het Belgisch Staatsblad te verschijnen.

Attest van niet-faillissement

Een dergelijk attest is nodig om in te schrijven bij een aanbesteding en bij andere administratieve stappen

Een ondernemingsnummer aanvragen

Het ondernemingsnummer is de unieke code die uw onderneming identificeert.