Geen papieren ecocheques meer

9 december 2020 om 11:12 | 955 weergaven

[artikel Partena Professional]

Naar aanleiding van het advies van de Nationale Arbeidsraad hebben de belangrijkste leveranciers van ecocheques hun voornemen meegedeeld om geen papieren ecocheques meer uit te geven.

Als u tot nu toe papieren ecocheques toekent aan uw werknemers zult u uw cao betreffende de toekenning van ecocheques moeten wijzigen.

Om vrijgesteld te zijn van RSZ-bijdragen moeten elektronische ecocheques immers aan diverse voorwaarden voldoen die niet noodzakelijk gelden voor papieren ecocheques.

Er zijn vier voorwaarden:

  • De keuze voor elektronische ecocheques wordt geregeld door een bedrijfs-cao, eventueel in het raam van een sectorale cao. Als een dergelijke cao niet kan worden gesloten, moet de keuze voor elektronische ecocheques worden geregeld door een een individuele schriftelijke overeenkomst.

Voor werknemers die vallen onder het paritair comité voor uitzendwerk kan die keuze vooraf worden geregeld in het raam van een sectorale cao.

  • Het aantal elektronische ecocheques en het brutobedrag ervan moeten vermeld worden op de loonfiche van de werknemer.
  • Vóór het gebruik van elektronische ecocheques moet de werknemer het saldo en de geldigheidsduur van zijn toegekende maar nog niet gebruikte ecocheques kunnen controleren.
  • Het gebruik van elektronische ecocheques mag geen kosten voor de werknemer met zich meebrengen, behalve in geval van diefstal of verlies onder de voorwaarden die moeten worden bepaald via een bedrijfs- of sectorale cao, of via het arbeidsreglement wanneer de toekenning wordt geregeld door een individuele schriftelijke overeenkomst.In elk geval mogen de kosten van de vervangende drager in geval van diefstal of verlies niet hoger zijn dan de nominale waarde van één maaltijdcheque als de werkgever zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische ecocheques toekent. Als de werkgever uitsluitend elektronische ecocheques toekent, mogen de kosten van de vervangende drager niet meer bedragen dan 5,00 EUR.

 

Het is dus belangrijk na te gaan of u uw documenten (cao, individuele overeenkomst, arbeidsreglement) moet wijzigen!

 

Bron: USS; www.socialsecurity.be

Delen