Gezondheid en werk: herinnering van de G10

30 maart 2020 om 14:03 

©GettyImages

Gezien de uitzonderlijke crisissituatie, volgt de G10 op dagelijkse basis de toestand op het terrein. Na een videoconferentie vandaag wensen de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers van de G10 de volgende duidelijke oproep te doen:

De G10 wenst nogmaals te herhalen en te benadrukken dat

  • de gezondheidsinstructies en ‘social distancing’ moeten worden nageleefd
  • er een beroep moet worden gedaan op telewerk waar dat mogelijk is
  • men in de essentiële sectoren/bedrijven (zoals vastgelegd bij Ministerieel Besluit) al het mogelijke moet doen om deze regels te respecteren
  • dat deze regels, in het bijzonder inzake ‘social distancing’, in de zgn. niet-essentiële sectoren/bedrijven moeten worden gerespecteerd.

Tegelijkertijd dringt de G10 erop aan dat ieders gezondheid primordiaal is en dat dus de regels die de overheid ter zake heeft uitgevaardigd, door iedereen strikt en scrupuleus moeten worden opgevolgd. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, heeft de G10 een nota uitgewerkt met aanbevelingen en good practices omtrent hoe er met principes zoals o.a. ‘social distancing’ en hygiënevoorschriften moet worden omgegaan.

De G10 roept ook op om tijdens deze crisis alle overlegmechanismen te gebruiken en te respecteren op een pragmatische manier om moeilijke situaties en/of concrete problemen die opduiken in sectoren en ondernemingen op te lossen. Hij spoort alle actoren aan om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

 

Nog vragen? Neem contact met ons op via het noodnummer 02 533 4090

 

Delen