Green

Voor een veerkrachtig Brussel

#WhitePaper Een betere coördinatie tussen de gewesten en het federale niveau evenals een gedeelde ambitie zijn van doorslaggevend belang. Acties ten gunste van het klimaat, namelijk rond het project 303030, dienen in alle gewesten en in samenwerking met de voornaamste uitstoters van broeikasgassen te worden ontwikkeld. De gezamenlijke aanpak moet aanwezig zijn alle inspanningen die we leveren om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven. Onder andere daarom zal de evolutie van de mobiliteitsoplossingen in de komende 15 jaar niet uitsluitend kunnen worden bereikt aan de hand van micro-initiatieven. Er is eerder een intensieve samenwerking vereist tussen de overheid en de privésector. Het is belangrijk in te zien waarom nieuwe oplossingen nu nog niet rendabel zijn.

Gewestelijke organisaties zoals Innoviris bieden ondersteuning bij het ontwikkelen van echt nieuwe oplossingen. Nu is het zo dat oplossingen om het rendement van sommige klimaat-gerelateerde uitgaven te verbeteren, de reikwijdte van deze steun vaak overschrijden. De energetische renovatie van gebouwen is hier een voorbeeld van. Wij vragen om meer steun voor deze regelingen, in afwachting dat die oplossingen echt winstgevende alternatieven worden voor de ondernemingen.

Green brussels sustainabe

Besproken onderwerpen

As 1 : aanbevelingen aan het politieke beleid 

As 2 : energie

As 3 : circulaire economie

➔ Strategie
➔ Waar gaat het om?
➔ Waarom?
➔ Wat Beci vraagt

Download de whitepaper

Green : voor een veerkrachtig Brussel

service image
Mobiliteit

De gezondheidscrisis heeft onze verhouding tot ruimte en verplaatsingen veranderd, op korte én op lange termijn.

Lees meer
service image
Digitalisering

De lockdown bracht twee opvallende fenomenen voor het voetlicht: de pijlsnelle ontwikkeling van telewerk en de even snelle uitbreiding van e-commerce.

Lees meer
service image
Arbeidsmarkt

Brussel zal binnenkort het hoofd moeten bieden aan een sterke, snelle en massale toename van het aantal werkzoekenden.

Lees meer
service image
Globaal visie

Ontdek onze globaal visie

Lees meer