Heropleving van de lokale economie van Ukkel

Door  - 9 april 2020 om 12:04 

Valentine Delwart (V.R.)

Heropleving van de lokale economie: interview van Valentine Delwart

Ukkel mag dan ook een van de meest welvarende gemeenten in het Gewest zijn, de gevolgen van de lockdown wegen ook daar op de lokale economie. Zijn er, naast de federale en gewestelijke maatregelen, andere mogelijkheden voor de lokale verkozenen om de economische activiteit in hun gemeente te beschermen en weer op gang te brengen? Wij stelden de vraag aan Ukkels schepen Economie en Handel Valentine Delwart (MR).

“In het denkproces voorzien wij twee fasen: eerst de noodsituatie en daarna de middellange en lange termijn. We hebben heel snel en voor de ganse duur van de lockdown de ondernemers vrijgesteld van alle gemeentelijke economische belastingen. Vergeleken met andere gemeenten, betekent dit relatief weinig heffingen. Daarom hebben we ook de belasting op kantoorruimten opgeschort – voor de gemeente meteen € 100.000 minder inkomsten over twee maanden. We hebben daaraan geen lokale maatregel toegevoegd, die weinig effect zou hebben. We begeleiden de winkeliers liever doorheen de administratieve procedures om steun van andere overheidsniveaus te verkrijgen.”

Er staat nog niets vast voor de periode na het coronavirus. “We hebben wel al een budget van meerdere tienduizenden euro’s klaarliggen”, weet mevrouw Delwart. Zij heeft onder andere ook heel wat belangstelling voor het initiatief van de lokale-handelscheques in Ganshoren. “Het is een goede manier om overheidsgeld in de lokale handel te pompen”, oordeelt ze. “Persoonlijk ben ik geen grote voorstander van premies, wegens de grote administratieve last die er mee gepaard gaat. Lokale-handelscheques bieden een veel eenvoudigere oplossing. We denken al maandenlang aan de vervanging van de geboortepremie. Waarom niet door een lokale-handelscheque? De covid-19 crisis zou aanleiding kunnen geven tot meer steun. Twee of zelfs drie vliegen in één klap: we geven de koopkracht van de bevolking een duwtje in de rug, we creëren nieuwe koopgewoonten in onze winkels en knopen bovendien sociale banden aan.”

Mevrouw Delwart maakt zich zorgen om de openbare werken, die de economische impact van de lockdown nog zouden verergeren. In Ukkel betreffen die namelijk de vervanging van de sporen van tram 51 op de Alsembergsesteenweg. “Wanneer de lockdown ten einde loopt, moeten we heel streng toezien op een goed beheer van die werkzaamheden”, verklaart ze.

Delen

Vincent Delannoy

Adviseur Economie en Algemeen Beleid