“Het is belangrijker om een kader te creëren dan om alles zelf te doen”

9 oktober 2018 om 07:10 

Toen Bianca Debaets werd aangesteld als staatssecretaris, schreef ze meteen geschiedenis: voor de eerste keer werden informatica en digitalisering aan een minister of staatssecretaris toegewezen. Debaets nam de taak ter harte. Wat dit heeft opgeleverd na één mandaat, leest u hieronder.

“Toen ik aan dit mandaat begon, wilde ik weten hoe ver Brussel eigenlijk stond, en waar we naartoe konden en moesten. Dat er een coherenter beleid nodig was, spreekt voor zich: tot dan was deze bevoegdheid verspreid over velen. Ik ging eens kijken naar zogezegde voorbeeldsteden zoals Amsterdam, Barcelona en Berlijn. En wat bleek? Eigenlijk lag Brussel niet zo ver achter. Het verschil lag vooral in de perceptie door hun betere marketing. Eerste les: beter communiceren over wat we doen en wat mogelijk is.”

“Dat heeft geleid tot een van de eerste initiatieven: een portaalsite over wat we doen (digitalisering van de eigen diensten) en de digitale diensten die ter beschikking staan van academici, bedrijven en alle burgers. Zo wilden we iedereen nauwer betrekken en de vele mogelijkheden tonen, ook voor bedrijven en ondernemers. Want ook dat was vrij snel duidelijk: om de grootste impact te bereiken, moesten we niet alle apps zelf bedenken en bouwen, maar vooral een kader creëren waarin anderen hun creativiteit kunnen aanwenden.”

Concrete voorbeelden van hoe jullie ondernemers stimuleren?

“Het mooiste voorbeeld is ons open data beleid. Door alle overheidscijfers als open data aan iedereen ter beschikking te stellen, openen we de deur voor vele nieuwe initiatieven. Zij kunnen deze data benutten voor het ontwikkelen van innovatieve toepassingen. Zo creëerden we een startupvriendelijk klimaat, en met succes. Intussen is al meer dan één op vier nieuwe Belgische startups gevestigd op Brussels grondgebied. Volgens Agoria, de federatie van bedrijven in de technologiesector, leidt de beschikbaarheid van open data in België jaarlijks tot 1.500 nieuwe jobs en 180 miljoen euro extra omzet.”

U hebt ook zwaar ingezet op 5G. Hoe staat het daarmee?

“We hebben eindelijk een principeakkoord waarmee we aan de slag kunnen! Het heeft tijd en energie gekost, vooral voor het verzoenen van de vele belangen. Maar we hebben een evenwichtig akkoord bereikt. Nu kan Brussel de eerste stad ter wereld worden die 5G zo breed zal uitrollen, met vol respect voor de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake stralingsniveau. Zo is iedereen beter bereikbaar dan ooit, ook de veiligheidsdiensten. We hebben ook op 204 locaties, waaronder elk Brussels metrostation, gratis wifi voorzien om nog meer inwoners en bezoekers hiervan te laten genieten. En als kers op de taart: als iedereen voortdurend geconnecteerd is, zijn er nog meer open data beschikbaar dan ooit.”

Zijn er nog realisaties of cijfers tijdens uw legislatuur die aantonen dat Brussel een ‘smarter city’ is geworden?

“Waar moet ik beginnen? Onze Irisbox, met meer dan 350 documenten online, wordt steeds vaker door ondernemingen gebruikt voor een efficiëntere communicatie met de overheid: we stevenen af op ruim 15.000 downloads in 2018. Fiber-to-the-school, de glasvezelconnectie voor Brusselse middelbare scholen, bereikt intussen al 124 scholen. We hebben ondertussen 204 locaties met wifi.brussels en 124 scholen aangesloten op fiber–to-the-school. Fix-my-street, het online meldpunt voor problemen op de openbare weg, ging op twee jaar tijd van bijna 20.000 naar ruim 26.000 meldingen. We hebben van Brussel de grootste LEZ (Lage emissie zone) van Europa gemaakt, ondersteund door ruim 180 ANPR camera’s voor nummerplaatherkenning aan de grenzen van het Gewest maar ook erbinnen. En met Molengeek en andere initiatieven slagen we er stilaan in om alle bevolkingsgroepen in ICT jobs geïnteresseerd te krijgen. Eén van de mooiste momenten was toen de moeders van jonge allochtonen plots beseften hoeveel hun kinderen al konden met dat digitale platform. Dat opent perspectieven: vergeet niet dat de vader van Steve Jobs ook een Syrische immigrant was.”

Zie ook: https://irisbox.irisnet.be

Delen