Hoe u zich op de brexit kunt voorbereiden

18 februari 2019 om 09:02 

©GettyImages

Als een terugtrekkingsakkoord uitblijft (waarin een overgangsperiode tot eind 2020 zou gelden, met de mogelijkheid tot verlenging), wordt het Verenigd Koninkrijk (VK) vanaf 30 maart 2019 voor douanedoeleinden behandeld als een land buiten de EU.

Bedrijven in de EU moeten zich nu hoognodig gaan voorbereiden op de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk, als zij dit nog niet hebben gedaan.

De brexit zal gevolgen hebben voor uw bedrijf als…

 • u goederen of diensten aan het VK levert, of
 • u goederen of diensten uit het VK ontvangt, of
 • u goederen via het VK vervoert.

Wat houdt dit in?

Zonder overgangsperiode of definitieve regeling gelden vanaf 30 maart 2019, voor de handelsbetrekkingen met het VK, de algemene Wereldhandelsorganisatieregels, zonder toepassing van preferenties.

Dit houdt met name in dat:

 • douaneformaliteiten van toepassing zullen z√≠jn, aangiften moeten worden ingediend en douaneautoriteiten zekerheden kunnen verlangen voor mogelijke en bestaande douaneschulden;
 • douanerechten zullen moeten worden betaald op goederen die vanuit het VK de EU binnenkomen, zonder preferenties;
 • er verboden of beperkingen kunnen gelden voor bepaalde goederen die vanuit het VK de EU binnenkomen, waardoor invoer- of uitvoervergunningen nodig kunnen zijn;
 • de door het Verenigd Koninkrijk afgegeven invoer- en uitvoervergunningen niet langer geldig zullen zijn in de EU (8U27];
 • de door het Verenigd Koninkrijk afgegeven vergunningen voor douanevereenvoudigingen of -procedures, zoals douane-entrepot, niet langer geldig zullen zijn in de EU (√čU27);
 • de door het Verenigd Koninkrijk afgegeven vergunningen voor geautoriseerd marktdeelnemer (AE0) niet langer geldig zullen zijn in de EU ([EU27);
 • EU-lidstaten btw in rekening kunnen brengen voor de invoer van goederen die vanuit het VK de EU binnenkomen; de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk van btw zal worden vrijgesteld;
 • de regels voor de aangifte en betaling van btw (voor leveringen van d√≠ensten zoals elektronische diensten) en voor grensoverschrijdende btw-teruggaaf zullen veranderen;
 • voor het overbrengen van goederen naar het Verenigd Koninkrijk een uitvoeraangifte nodig zal zijn; voor het overbrengen van accijnsgoederen naar het VK mogelijk een elektronisch administratief document {e-AD) nodig zal zijn;
 • voor accijnsgoederen die worden overgebracht van het Verenigd Koninkrijk naar de EU (EU27), eerst de douaneformaliteiten moeten worden afgehandeld voordat een overbrenging in het kader van het systeem voor toezicht op het verkeer van accijnsgoederen (EMC5) kan starten.

Wat moet u doen?

Vóór 30 maart 2019 moeten alle betrokken bedrijven zich voorbereiden, de nodige besluiten nemen, en de vereiste administratieve maatregelen nemen om verstoringen te voorkomen. Volg onderstaande checklist en bekijk welke praktische stappen u zo snel mogelijk moet nemen om voorbereid te zijn.

brexit-checklist voor bedrijven

 • GA NA OF UW BEDRIJF HANDELT MET HET VK OF GOEDEREN VIA HET VK VERVOERT.

Als dit het geval is:

 • REGISTREER uw bedrijf dan bij de douaneautorite√≠t in uw land, als u dat nog niet heeft gedaan, om handel te kunnen drijven met landen buiten de EU.

U vindt de contactgegevens van de nationale douaneautoriteiten in deze lijst.

 • Ga na of uw bedrijf er klaar voor is om handel te kunnen blijven voeren met of via het VK en of u beschikt over de benodigde:
 1. menselijke capaciteit (personeel met kennis van douanezaken);
 2. technische capaciteit (IT- en andere systemen); en
 3. douanevergunningen, zoals vergunningen voor bijzondere ‘ douaneregelingen (opslag, verwerking van goederen of plaatsen van goederen onder de regeling “bijzondere bestemming”).
 • VRAAG de douaneautoriteit in uw land welke douanevereenvoudigingen en -faciliteiten er voor uw bedrijf zijn, bijvoorbeeld:
 1. vereenvoudigingen voor het plaatsen van goederen onder een douaneregeling;
 2. doorlopende zekerheidstellingen, met verlagingen of ontheffingen;
 3. vereenvoudigingen van de regelingen voor douanevervoer.
 • OVERWEEG de status van geautoriseerd marktdeelnemer (AEO) aan te vragen bij de douaneautoriteit in uw land.
 • REGISTREERT u zich in een van de over√≠ge 27 EU-lidstaten als u zich heeft geregistreerd voor het mini-√©√©nloketsysteem van de btw in het VK.
 • Als u in 2018 btw heeft betaald in het VK, dient u uw verzoeken voor de teruggaaf van btw dan ruim v√≥√≥r 29 maart 2019 in, zodat ze voor die datum kunnen worden verwerkt.
 • Neem contact op met uw zakenpartners (leveranciers, tussenpersonen, vervoerders, enz.) omdat de brexit ook gevolgen kan hebben voor uw toeleveringsketen.
 • Bekijk de pagina met e-learningmodules over douane en belastingen om te zien of uw personeel extra opleidingen kan gebruiken.
 • Meer technische informatie vindt u op de website van de Europese Commissie met “nota’s over de brexit-voorbereidingen‚ÄĚ over een reeks onderwerpen, waaronder douane en belastingen.

 

Contactgegevens

https://finance.belgium.be/en/customs_excise/enterprises/brexit

Logo Europese Commissie

Delen