Encart à la UNE

Liens beci

Nos solutions

Nos prochaines événements

Autres news

Comment bénéficier du marché intérieur pour développer son activité en Europe

Hoe van de interne markt profiteren voor de ontwikkeling van activiteiten in Europa?

Dit jaar viert de Europese Unie de dertigste verjaardag van haar interne markt — een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de Europese integratie en een van haar belangrijkste drijfveren. Hierdoor kunnen goederen, diensten, mensen en kapitaal zich vrij bewegen binnen de EU, wat nieuwe kansen biedt voor bedrijven. Eind november organiseerde BECI in het kader […]

Art FPL

Federal Learning Account: nieuwe beroepsopleidingswet in de maak

Op 19 oktober 2023 keurde de Kamer een revolutionair wetsontwerp inzake beroepsopleiding goed: de Federal Learning Account (FLA). Deze tekst voorziet in de ontwikkeling van een digitale toepassing met de veelzeggende naam Federal Learning Account, die uiterlijk op 1 april 2024 in werking zal treden.   Een compleet digitaal platform De FLA, ontwikkeld en beheerd […]

Goed bestuur in Brussel: zelfstandigen en bedrijven doen een oproep

Moeilijke beleidskeuzes staan de overheid te wachten om marges te herstellen tegenover de uitdagingen van de transitie en de vergrijzing van de bevolking. De beroepswereld zal zijn veiligheidsgordel vastklikken, maar vraagt eveneens een levensverzekering. Het Planbureau, de Nationale Bank en de Europese Commissie luiden voortdurend de alarmbel over het schuldniveau en de overheidsuitgaven in België. […]

Les 6 étapes pour démarrer une transition durable

6 stappen naar een duurzame overgang

Net als tijdens andere historische schokken – de digitale transformatie van de jaren 2000 of de financiële crisis van 2008 bijvoorbeeld – zijn de ondernemingen niet voorbereid op de economische transitie en de bijhorende veranderingen en risico’s waarmee ze te maken zullen krijgen (zie het Global Risks Report 2021 van het WEF). De uitdagingen die […]

Essai de stratégie pour redresser une entreprise en difficulté

Een mogelijke strategie om een bedrijf uit de moeilijkheden te helpen

Bedrijven in moeilijkheden beschikken over meerdere opties om er weer bovenop te komen. We kaarten hier enkele veelgebruikte strategieën aan. Inleiding De bedrijfsleider heeft tot taak deze strategie te sturen. Advocaat, accountant en consultants van allerlei aard hebben niet tot taak het bedrijf recht te trekken. Zij zijn wel bijzonder nuttige partners die de bedrijfsleider […]

CSRD, le nouvel outil pour passer à l’action ?

CSRD, het nieuwe hulpmiddel om actie te ondernemen?

Veel bedrijven willen duurzamer worden, maar weten niet hoe ze eraan beginnen. Andere hebben al actie ondernomen, maar weten niet hoe ze hiermee verder moeten gaan. Weer andere willen hun waardeketen opnemen in hun klimaatstrategie, maar weten evenmin hoe. In dit artikel onderzoeken we de redenen voor deze moeilijkheden en hoe een nieuw hulpmiddel van […]

Vidéos

Solutions d'entrepreneurs avec Philippe Kaivers d'Image Plus
Solutions d'entrepreneurs avec Sébastien Morvan de Brussels Beer Project
Solutions d'entrepreneurs avec Antoine Suberville d'Ethiquable
©Fevia
GettyImages-1206766822 (1)
©Getty
Alice
event_333762-1.jpg