Indexcijfer der consumptieprijzen – Inflatievooruitzichten

13 november 2020 om 11:11 | 516 weergaven

De onderstaande inflatievooruitzichten van november 2020 tot december 2021 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot oktober 2020 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met termijnmarktnoteringen van 27 oktober 2020. De olieprijs zou gemiddeld 41 dollar per vat bedragen in 2020 en 43 dollar per vat in 2021. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,14 dollar per euro in 2020 en 1,19 dollar per euro in 2021.

Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2020 op 0,8% en in 2021 op 1,2% uitkomen, tegenover 1,44% in 2019 en 2,05% in 2018. De groeivoet van de zgn. ‘gezondheidsindex’ – die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen – zou in 2020 gemiddeld 1,0% en in 2021 1,3% bedragen, tegenover 1,47% in 2019 en 1,77% in 2018.

In februari 2020 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 109,34) door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) plaatsvinden in november 2021. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in december 2021 en de wedden van het overheidspersoneel in januari 2022 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Zie het volledige verslag

Delen