Inkomsten uit auteursrechten: het preferentiële belastingstelsel

9 november 2020 om 14:11 

6 vragen om te bepalen of u kunt profiteren van het preferentiële belastingstelsel

De Belgische belastingdruk op professionele inkomens is een van de hoogste ter wereld en recente gebeurtenissen (bijv. COVID-19) zullen onze regeringen waarschijnlijk niet in staat stellen deze op korte termijn te verminderen.

België biedt echter een reeks ‘fiscale ’niches’ die deze druk helpen verlichten. Onder deze fiscale gaten is er een gunstige regeling die van toepassing is op inkomsten uit de overdracht of concessie van auteursrechten. Deze regeling maakt het mogelijk om dit deel van het inkomen te belasten tegen een gunstig tarief van 15% (vergeleken met meer dan 50% in het beroepsinkomen).

Wilt u graag profiteren van dit voordeel?

Blader door onze lijst met vragen hieronder en controleer in hoeverre u met uw activiteiten van dit plan kunt profiteren.

 

Hebben uw professionele activiteiten een creatief element?

Het preferentiële belastingregime is gereserveerd voor inkomsten uit auteursrechten. Daarom moet u allereerst nagaan of uw activiteiten creaties opleveren en of deze kunnen worden beschouwd als “werken” die auteursrechtelijk zijn beschermd. Maar hoe kan dit worden nagegaan?

De economische rechtscode en de conventie van Bern bevatten de lijst met auteursrechtelijk beschermde werken. Dus begin door deze lijst te bladeren om te controleren of uw professionele activiteit een creatief element heeft dat gericht is.

 

Kunt u dankzij uw sociale status profiteren van het plan?

Het creëren van een werk als onderdeel van uw activiteit is een eerste voorwaarde, maar de implementatie van het preferentiële belastingstelsel hangt ook af van uw sociale status.

Een zelfstandige kan dit regime uit vrije wil in zijn relaties met zijn cliënten opzetten. Aanpassingen zijn uiteraard noodzakelijk (aanpassing van facturen, algemene voorwaarden of serviceaanbiedingen) maar zelfstandigen zullen over het algemeen een grotere flexibiliteit hebben dan een medewerker die de uitvoering van het plan met de instemming en hulp van zijn werkgever moet vragen.

Is het soort van je creaties belangrijk?

Het is niet voldoende om te creëren om de toepassing van het plan te kunnen aanvragen, omdat uw creaties voor derden bestemd moeten zijn.

Het is daarom belangrijk om de bestemming te controleren die voor uw werken is gereserveerd.

Als wat u maakt uw eigendom blijft en wordt gebruikt voor uw eigen behoeften, als er geen werk wordt verkocht of in licentie wordt gegeven… Dan is het niet mogelijk om een vergoeding voor het auteursrecht te claimen.

Bijvoorbeeld: een computerprogrammeur die zijn creaties gebruikt om onderhoudsdiensten te verlenen, wordt niet vergoed voor een toewijzing of concessie van copyright. In plaats daarvan zal een programmeur die oplossingen ontwerpt en deze vervolgens aan klanten verkoopt of in licentie geeft, waarschijnlijk profiteren van de toepassing van de regeling.

 

Wat moet er concreet worden ingevoerd?

Voor de overdracht of concessie van auteursrechten is eerst een overeenkomst vereist die deze overdrachten organiseert.

Vervolgens is het noodzakelijk om de overdracht of concessie van het auteursrecht te weerspiegelen via alle documenten of andere rechtshandelingen die voortvloeien uit de professionele relatie.

Zo zullen de af te geven facturen aangepast moeten worden om de vergoeding van de overdracht of de vergunning te voorzien.

 

Welk deel van de vergoeding kan worden beschouwd als vergoeding voor auteursrecht?

Deze vraag is waarschijnlijk de moeilijkste omdat elke situatie anders is.

De definitie van deze drempel vereist een concrete analyse om te voldoen aan de wetten en hun toepassingsvoorwaarden.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de belastingdienst alert zal zijn op mogelijke misverstanden. Het kan dus zijn dat een overnachting die uw hele salarispakket vervangt door een vergoeding voor auteursrechten, niet geldig kan worden verdedigd en tot controles en correcties kan leiden. Neem dus geen risico’s en aarzel niet om u te laten bijstaan door een professional om een gezonde en duurzame basis te leggen.

 

Is het mogelijk om uw zaak door de belastingdienst te laten controleren voor volledige rechtszekerheid?

Als u geen risico wilt nemen, kunt u een verzoek indienen bij de ruling commissie om de administratie te vragen de toepassing van het plan in uw geval, het bedrag van de toegestane vergoeding en alle fiscale gevolgen die resulterend.

 

 

Over de auteur

Xavier Gillot

Xavier Gillot

Attorney at Law – Founding partner uLaw

 

 

Inkomsten uit auteursrechten-uLaw (pdf)

 

Delen