Koolstofneutraal: hoe kan de privésector zich engageren?

Door  - 24 december 2018 om 09:12 

©GettyImages

Het dreigende klimaatvraagstuk dringt zich op in het dagelijkse nieuws van de afgelopen maanden. Hiervan getuigen extreme weersomstandigheden, seizoenveranderingen, internationale marsen, vergaderingen op hoog niveau, de COP24, enz. Velen van ons begrijpen de problemen en de noodzaak om vandaag te handelen, niet morgen. Maar hoe kan de privésector zich concreet met zinvolle acties engageren?

In 2015 ondertekenden 195 landen, waaronder België, het Klimaatakkoord van Parijs. Zij hebben zich ertoe verbonden de nodige maatregelen te treffen om de opwarming van de aarde onder de 2°C boven het pre-industriële niveau te houden. De groep van deskundigen inzake klimaatverandering heeft de Staten onlangs gewaarschuwd voor de ernstige gevolgen van een stijging van de temperatuur met meer dan 1,5°C.

In dit cruciale verkiezingsjaar ontstaan er veel initiatieven om verschillende belanghebbenden bij dit proces te betrekken. Dit geldt voor alle sectoren. Iedereen kan, afhankelijk van zijn of haar middelen, zijn broeikasgasemissies verminderen en profiteren van de (onder andere) economische voordelen. Onlangs werd een stijging van de gas- en elektriciteitsrekening tot 400 euro aangekondigd. Bovendien zal naar verluidt ook de prijs van CO2 stijgen. Ongeacht de reden of de prikkel, het is hoog tijd om actie te ondernemen.

Beci neemt deel aan twee initiatieven om zijn leden aan te zetten hun impact op het klimaat te verminderen en tegelijkertijd hun (energie-)kosten te verlagen.

Gemeenschappelijke koolstofvoetafdruk

Het is verre van eenvoudig om acties te identificeren die de uitstoot van broeikasgassen van een bedrijf echt kunnen verminderen. De methodologie van de koolstofvoetafdruk kan de maatregelen in een actieplan op wetenschappelijke basis volgens prioriteit rangschikken.

Na berekening van zijn koolstofvoetafdruk en het daaruit voortvloeiende actieplan is de Haven van Brussel er bijvoorbeeld in geslaagd zijn elektriciteitsfactuur met 62.000 euro te verminderen.

Om deze aanpak toegankelijker te maken voor Brusselse KMO’s, stellen Beci en zijn partner CO2logic een collectieve aanpak van de koolstofvoetafdruk voor. Het verlaagt de gerelateerde kosten met 40 tot 50% in vergelijking met individuele ondersteuning. Door de combinatie van individuele analyses en collectieve workshops produceert dit initiatief een individueel rapport en actieplan waarmee het bedrijf de juiste maatregelen kan nemen.

Mandaat voor het klimaat

Het Klimaatmandaat is een initiatief van betrokken burgers en bedrijven. Het roept de overheden op om dringend en concreet op te treden om de verbintenissen van Parijs na te komen en een ambitieus klimaatbeleid te voeren.

De verzoeken zijn, concreet:

  • de doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2050 in een wettelijk kader gieten;
  • tegen 2022 een ambitieus investeringsplan uitvoeren om de overgang naar een koolstofneutrale samenleving te ondersteunen;
  • het gevoerde beleid evalueren en aanbevelingen doen op basis van de resultaten.

Veel CEO’s van grote bedrijven ondersteunen dit initiatief al. Zo bijvoorbeeld Thomas Leysen van KBC, Thierry Geerts van Google, Thomas Van Craen van Triodos, Christiane Malcorps van Solvay en Jef Colruyt van de Groep Colruyt. Ook u kunt zich inzetten voor – en steun geven aan – deze brede communicatiecampagne door vanaf medio januari het Klimaatmandaat te ondertekenen.

Wilt u een van deze stappen ondernemen – of meer informatie over het onderwerp? Contacteer ons. Laurie Verheyen – lv@beci.be – 02 210 01 75

Delen