Welke maatregelen worden door de douane genomen?

3 april 2020 om 16:04 

©GettyImages

De belangrijkste stappen die de Belgische douane heeft gezet in het kader van de Coronavirus.

 

Toegang tot de hulpkantoren van de douane

Door de Coronavirus, ontvangt de FOD Financiën geen publiek meer in zijn infocentra en kantoren zie. Als u een papieren document moet laten valideren door een hulpkantoor van de Douane, bijvoorbeeld EUR1, 136F, carnet ATA of carnet TIR, dient u een telefonische afspraak te maken met het bevoegde hulpkantoor.

 

Van sommige documenten moet het originele exemplaar bezorgd worden aan de douane. Kan hier uitzonderlijk van afgeweken worden?

Certificaten en vergunningen die origineel op papier worden afgeleverd, mogen tijdelijk digitaal worden verstuurd aan de verifiërende ambtenaar, ook indien er een afschrijving nodig is. Bij conformiteit zal de aangifte aanvaard worden.

De aangever dient een verklaring bij te voegen met de melding dat de originele stukken zich bij hem bevinden.

Uitzondering bij uitvoer: documenten die moeten geviseerd worden door douane en die de zending vergezellen (vb ATR, EUR1). Deze stukken riskeren anders om niet aanvaard te worden in het land van bestemming. Meer informatie

 

Is er een versoepeling mogelijk voor de uitbreiding van een douanevergunning?

Houders van vergunningen voor actieve veredeling, douane-entrepots, tijdelijke opslagfaciliteiten of laad- en losruimten kunnen tijdelijk per e-mail een aanvraag indienen voor de uitbreiding van hun huidige vergunning met andere opslagruimten, op voorwaarde dat deze opslagruimten zich in België bevinden. Meer Informatie

 

Binnen de AAD&A is een single point of contact  opgericht om al uw ‘corona-vragen’ te beantwoorden inzake de materie Douane & Accijnzen.

 

 

 

Delen