Marie Haps: converseer met de wereld

6 september 2018 om 14:09 

[PUBLIREPORTAGE]

Het Centre de Langues (Talencentrum) van Marie Haps runt drie vestigingen, verwelkomt jaarlijks 2.500 studenten en doceert meer dan 20 talen. Het centrum is dan ook een van de meest befaamde taalscholen van het land. Nu het Talencentrum zijn vijftigjarig bestaan viert, blikken we even terug op zijn eigenheden en zijn opleidingsaanbod voor bedrijven.

Taal als kern van het leerproces

Het in het hart van de Brusselse Europese wijk gevestigde Institut Marie Haps organiseerde in het verleden opleidingen psychologie en psychiatrie voor meisjes, naast de opleiding van vertalers en tolken. Doorheen de jaren kwamen daar andere leertrajecten bij, zoals logopedie, audiologie en psychomotoriek. De hogeschool kende vanaf het begin een groot succes en breidde daarom ook uit. De activiteiten zijn vandaag verspreid over drie locaties. Naast de dagcursussen richtte het Institut Marie Haps, binnen de vzw Recherche et Formation, een Talencentrum op voor het onderwijs van talen aan particulieren en ondernemingen.

“De vzw bestaat uit twee pijlers”, vertelt Nathalie Bayet, directrice van het Institut Marie Haps en van de vzw Recherche et Formation. “De eerste pijler is het Talencentrum, waar overdag, ‘s avonds en op zaterdag een twintigtal talen wordt onderwezen. Deze cursussen zijn bedoeld voor particulieren, verenigingen en ondernemingen.” Het Talencentrum biedt verscheidene leerformules. Die variëren van de één jaar durende klassieke cursus (Tutti formule) tot de intensieve cursus (Presto formule), naast themagerichte opleidingen (Forte formule) en gepersonaliseerde leertrajecten (Vivace formule).

Inzicht in cultuur om de taal sneller aan te leren

De tweede pijler van de vzw Recherche et Formation is de Centre de Langue et de Culture chinoises (Chinees Taal- en Cultuurcentrum – CLCC). Het in 2005 opgerichte CLCC biedt een waaier aan activiteiten om de kennis van de Chinese taal en cultuur te bevorderen. “We zijn er namelijk van overtuigd dat het aanleren van de taal nauw verbonden is met de ontdekking en de kennis van de onderliggende cultuur”, stelt Patricia Giot, adjunct directeur van de vzw Recherche et Formation en leraar Mandarijn. “Een diepgaander kennis van de Chinese cultuur vergemakkelijkt gevoelig de studie van het Mandarijn en zorgt voor meer finesse bij het vertaalwerk”, licht zij toe. “Het CLCC organiseert daarom een cyclus conferenties in de sinologie evenals allerlei activiteiten waarbij de studenten Chinezen ontmoeten en de taal kunnen oefenen.”

Het activiteitengamma is doorheen de jaren flink gegroeid om aan de steeds toenemende vraag te voldoen. De huidige activiteiten werden met de grootst mogelijke wetenschappelijke zorgvuldigheid opgezet, in afwisseling met andere, meer vermakelijke en feestelijke activiteiten zoals bezoeken aan musea en tentoonstellingen, concerten, culturele reizen enz.

Bedrijfsinterne opleidingen op maat

De formules Forte en Vivace zijn de meest succesvolle in de bedrijfswereld. “Themagerichte cursussen kunnen bijvoorbeeld focussen over argumenteren en onderhandelen, de actualiteit, de zakelijke correspondentie, zakelijk Engels en Nederlands enz.”, stelt Nathalie Bayet. En wat betreft het programma van de gepersonaliseerde leertrajecten, dat wordt uiteraard vastgelegd op basis van de behoeften van zowel student als bedrijf. “De behoeften zijn even uniek als de onderneming zelf. Daarom ontwerpen we samen met het bedrijf cursusprojecten op maat”, voegt ze er aan toe. De omvang van de groepen, de lessenrooster en de locaties passen zich aan elke aanvrager aan en een opleiding kan in minder dan 10 dagen worden opgezet. “Marie Haps onderscheidt zich door haar aanbod van oplossingen op maat opdat de resultaten zouden beantwoorden aan de behoeften van het bedrijf”, bevestigt Patricia Giot.

 Deze op maat gesneden pakketten richten zich zowel tot grote ondernemingen als KMO’s, verenigingen en zelfstandigen. “De bedrijven die een beroep doen op onze diensten behoren onder andere tot de sectoren agrovoeding, Horeca en import-export. En dan hebben we het nog niet over de diplomaten en talrijke ambtenaren van de verscheidene Europese instellingen”, weet Patricia Giot.

De (leer)kracht

De andere grote troef van Marie Haps is haar team van 70 docenten. Alle leerkrachten van het Talencentrum Marie Haps zijn ‘native speakers’ en hebben een uitgebreide ervaring opgebouwd in het onderwijs van hun moedertaal. “Allemaal gepassioneerde docenten”, verzekert Nathalie Bayet. “Ze beoefenen dit beroep omdat ze de kennis en de cultuur van hun taal willen overbrengen. Ze genieten bij ons een grote vrijheid, waardoor dit hecht team ook bijzonder gemotiveerd optreedt.”  “De docenten bereiden de cursussen voor in functie van de verwachtingen van de bedrijven in de sector. Sommige beroepen hanteren een zeer nauwgezette terminologie, wat een portie zelfstudie vereist”, zegt Patricia Giot.

En ze vervolgt: “Het lesgeven aan een kleine groep binnen een onderneming creëert een band tussen de studenten en de leerkracht. De studenten nemen trouwens actief deel aan het leerproces. Hierdoor leren ze veel sneller en zien ze zichzelf vooruitgaan, wat hen echt motiveert om de inspanningen voort te zetten.”

Nieuwe talen op het programma

Omwille van de globalisering oordelen onze twee deskundigen dat taalvaardigheden steeds vitaler worden in hun beroepsleven. Bedrijven beschouwen de kennis van vreemde talen meer en meer als een basisvaardigheid. “Het Engels blijft natuurlijk de taal bij uitstek in het zakenleven, maar in sommige landen is een actieve kennis van de lokale taal een aanzienlijke troef in zakelijke relaties”, zegt Patricia Giot. “Tijdens onderhandelingen genieten commerciële krachten een flinke voorsprong bij het ontwikkelen van een strategie als ze in staat zijn om te begrijpen of de gesprekspartners positief of negatief zijn ingesteld, wat ze onderling zeggen, wat de eventuele struikelblokken kunnen zijn enz.”, verduidelijkt ze. Bedrijven zijn zich hier meer en meer van bewust en tijdens de afgelopen drie jaar steeg de vraag naar taaltrainingen hierdoor aanzienlijk. “Dit geldt des te meer in Brussel, wegens het statuut van Europese hoofdstad”, voegt Nathalie Bayet er aan toe.

De directrice merkt ook op dat de vraag naar cursussen in nieuwe talen niet afneemt. “Koreaans, Japans, Hindi, Grieks en Perzisch zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld sterk in trek. Ook de vraag naar cursussen Portugees is sterker dan voordien”, illustreert ze. Bovendien biedt het Talencentrum cursussen Frans voor expats.  

Jaarlijks herziet het Talencentrum van Marie Haps dus het programma om aan nieuwe behoeften te voldoen. “Aan het begin van het academiejaar zullen heel wat specifieke projecten van stapel lopen”, verklapt Nathalie Bayet. “We zullen onder andere het aantal uren dat in een korte tijdspanne wordt gegeven, verhogen om tegemoet te komen aan de vraag van bedrijven die hun werknemers snel willen opleiden.” Wanneer werkkrachten naar het buitenland worden gestuurd, moeten ze in staat zijn een nieuwe taal zeer snel te begrijpen en zelf te gebruiken.

 

Meer informatie

Marie Haps-logo

Centre de Langues Marie Haps
Aarlenstraat 11, 1050 Brussel
02/793.40.40
Coursdelangues.mariehaps@vinci.be
https://coursdelangues.mariehaps.be/

Delen