MEET EQUAL partners, omdat het recht moet bijdragen tot het welzijn

Door Gaëlle Hoogsteyn  - 8 juli 2020 om 12:07 

@unsplash

Het recht ten dienste stellen van duurzame oplossingen en een betere samenleving, dicht bij de cliënten en hunzorgen staan en hen helpen om de uitdagingen van onze steeds veranderende samenleving aan te gaan: dat is de missie van EQUAL partners.

 

Wat zijn de activiteiten van uw advocatenkantoor, EQUAL partners?

Bij EQUAL partners willen we onze juridische expertise ten dienste stellen van de professionele, economische en maatschappelijke uitdagingen, in onze steeds veranderende wereld. Wij willen vooral de belangen van onze cliënten opnieuw centraal stellen in ons denken, want op die manier kunnen we samen concrete en duurzame oplossingen uitdokteren. Wij wensen dat onze rechtspraktijk bijdraagt aan de levenskwaliteit van onze medeburgers.

Wat is uw specialiteit?

Wij zijn gespecialiseerd in alle aspecten van het openbaar recht. Onze expertise focust op de volgende gebieden: overheidsopdrachten en partnerschappen tussen privé en overheid, vastgoed en stedenbouw, energie, milieu, mobiliteit, volksgezondheid, privacy en persoonlijke gegevens (AVG), economie en overheidsfinanciën, openbaar bestuur, wetsteksten e.a.

 

Met hoeveel zijn jullie? Beschrijf kort uw team.

EQUAL partners werd in 2015 opgericht en vormt een team van 16 advocaten, allemaal met een merkwaardig profiel. Onze ervaring en onze regelmatige publicaties in ons vakgebied zijn een echte troef om u een hoog niveau van expertise aan te bieden en om efficiënt, zorgvuldig, nauwgezet en grondig werk te verzekeren.

 

Voor wie zijn u diensten bestemd? Wat is de doelgroep?

Onze diensten zijn gericht op zowel privé bedrijven als op overheidsorganisaties.

 

Wat onderscheidt u volgens u van de concurrentie?

De vraagstukken en dossiers van onze cliënten zijn complex. We zijn ervan overtuigd dat een combinatie van verscheidene invalshoeken betere resultaten oplevert. Onze verschillen en uiteenlopende deskundigheden vullen elkaar aan en we zijn ervan overtuigd dat een team-aanpak innovatieve oplossingen oplevert.

Onze visie op werk is “Law for better living”. We stellen dus het recht ten dienste van duurzame oplossingen en een betere samenleving. De filosofie van EQUAL geeft voorrang aan een levend en op de burger afgestemd recht dat dicht aanleunt bij onze cliënten en hun bezorgdheden en dat die mensen helpt om de uitdagingen van de samenleving aan te gaan. Als advocaten verwerpen we allen de holle retoriek en geven we de voorkeur aan een praktijk van het recht dat stevig verankerd is in het vooruitzicht van een betere wereld. Dit is kenmerkend voor EQUAL.

 

De speciale aanbieding voor de leden van Beci:

De leden van Beci zijn van harte welkom op onze seminars en de evenementen die we meerdere keren per jaar organiseren. Bovendien sluiten we aan bij de dynamiek van de circulaire economie en trachten we steeds een partnerschapsrelatie tot stand te brengen, eerder dan een klassieke verhouding tussen klant en leverancier.

Informatie en contact: +32 2 899 98 00 — info@equal-partners.euhttps://equal-partners.eu/ –
https://equal-academy.eu/ – https://www.equalday.eu/ – LinkedIn Facebook

Delen