MEET MICHEL FORGES AVOCAT, specialist in beslagrecht en zekerheidsrecht

Door Gaëlle Hoogsteyn  - 4 oktober 2019 om 15:10 

Uw KMO heeft een vraag over handelsrecht, vennootschapsrecht, sociaal of fiscaal recht ? Meester Michel Forges helpt u verder 

 

Wat zijn de activiteiten van MICHEL FORGES AVOCAT ? 

Michel Forges Avocat bvba is voor mij de mogelijkheid om mijn beroep gemakkelijker uit te oefenen. Momenteel mogen vennootschappen, inclusief eenpersoonszaken, immers nog steeds niet opgenomen worden bij de Orde van de Advocaten. Mijn bedrijf maakt ook deel uit van het kantoor FABER INTER LEGAL, dat een twintigtal advocaten groepeert. 

 

Wat is uw specialiteit ? 

Ik ben gespecialiseerd in beslagrecht en zekerheidsrecht maar probeer alle vragen van KMO’s te beantwoorden over handelsrecht, vennootschapsrecht, sociaal of fiscaal recht. Soms doe ik dat met de hulp van mijn confraters. Ik treed ook op als arbiter, als bemiddelaar en als raadsman voor partijen die geconfronteerd worden met arbitrage of bemiddeling. 

 

Wat is uw parcours ? 

Ik ben ingeschreven bij de Balie van Brussel sinds 1982 en Stafhouder van de Orde sinds september 2018. Ik heb verschillende publicaties op mijn actief over beslagrecht en zekerheidsrecht en neem regelmatig deel aan colloquia hierover. Ik heb ook handelsrecht en ondernemingsrecht gedoceerd aan de Universiteit van Bergen. Vroeger was ik bovendien assistent aan de rechtsfaculteit van de UCL en ere-plaatsvervangend rechter voor de Franstalige Ondernemingsrechtbank. Als erkend bemiddelaar word ik regelmatig aangesteld als arbiter 

 

Voor wie zijn uw diensten bestemd ? 

Michel Forges Avocat verdedigt zowel particulieren als kleine, middelgrote en grote bedrijven in alle rechtsgebieden van het land, zowel in het Frans als in het Nederlands en het Engels. 

 

Het speciaal aanbod voor Beci? 

De Beci-leden krijgen bij ons een gepersonaliseerd onthaal waarbij wij een eerste advies geven zoals wordt voorgeschreven in de campagne van de Orde van de Balies (een eerste consultatie voor de prijs van 50 € inclusief BTW). 

 

Informatie en contact: m.forges@faberinter.be — 003226396369 — www.faberinter.be 

 

U bent lid van Beci en uw dossier komt niet voor in ons Member News?

Vul ons online formulier in, en wij zorgen voor de realisatie van uw artikel.

 

Delen