Milieuvergunningen: wijzigingen op komst

Door  - 1 maart 2019 om 14:03 

©GettyImages

Hebt u een milieuvergunning of bent u van plan er binnenkort een aan te vragen? Zo ja, lees dan aandachtig wat volgt. Als u syndicus bent van een gebouw, handelaar, hotelier, schrijnwerker, drukker of brouwer, dan hebt u waarschijnlijk al te maken gehad met het netelige vraagstuk van de milieuvergunningen. Een dergelijke vergunning is immers vereist voor al wie zogenaamde ‘ingedeelde inrichtingen’ bezit. Dit zijn activiteiten, apparatuur of producten die een impact kunnen hebben op het milieu en de omgeving.

De milieuvergunning onderging onlangs een wijziging die sommige bepalingen moderniseert en procedures vereenvoudigt. Het is hierbij de bedoeling om de verwerking van de aanvragen vlotter te laten verlopen en het leven te vergemakkelijken van de bedrijven en andere instanties die aan de vergunning onderworpen zijn. Deze wijzigingen treden in werking op 20 april 2019. Hieronder ontdekt u de voornaamste nieuwigheden.

 

Aanvraag van een milieuvergunning

De procedure is niet drastisch veranderd maar ondergaat enkele kleine wijzigingen.

  • Voor gemengde projecten die zowel een milieu- als een stedenbouwkundige vergunning vereisen, moeten de aanvragen worden ingediend bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed. Hoewel er nog steeds twee afzonderlijke dossiers nodig zijn, zijn sommige documenten en fasen nu gemeenschappelijk, zoals de inleiding, het verslag of de impactstudie, het advies van SIAMU of het openbaar onderzoek. Beschouw dit als een eerste stap in de richting van een eengemaakte vergunning, waarop we nog steeds zitten te wachten.
  • Het verzoek hoeft niet langer per aangetekende brief te worden ingediend. Een eenvoudige brief volstaat voortaan, behalve in geval van een procedure in beroep.
  • Een standaard modelspecificatie wordt nu verstrekt voor effectstudies (die zijn verplicht voor klasse 1A-vergunningen). Het openbaar onderzoek naar deze specificatie is geschrapt. Dit verkort enigszins de wachttijd op een vergunning. Aardig meegenomen.
  • Het bestuur wint voortaan het advies van de Brandweer in zodra het aanvraagdossier volledig is verklaard. Voorheen moest de aanvrager dit advies bij het dossier voegen om het te vervolledigen. Dit zorgde vaak al vóór de indiening van de aanvraag voor problemen wegens de soms eindeloze termijnen en frequente vertragingen bij het verkrijgen van dit advies.
  • De termijn voor de uitvoering van de vergunning is verlengd van twee naar drie jaar. Als zich een probleem voordoet in het project, waarbij de start ervan wordt uitgesteld, maar zonder inhoudelijke wijziging van het project, zorgt deze verlenging ervoor dat de verkregen vergunning niet verloren gaat en er geen nieuwe nodig is. Het enige wat u hoeft te doen, is de administratie die de vergunning heeft uitgereikt, te vragen om deze termijn te verlengen. Indien het om een gemengd project gaat, richt u zich eerder tot Brussel Stedenbouw en Erfgoed.

 

Verlenging van de milieuvergunning

Tot nu toe moest de vergunning om de 30 jaar worden verlengd. Om het leven van de ondernemingen te vergemakkelijken, is het nu mogelijk om de vergunning om de 15 jaar te verlengen via een vereenvoudigde procedure – en zo vaak als u het wenst. Het verzoek om verlenging mag niet eerder dan twee jaar vóór en niet later dan een jaar vóór het verstrijken van de bestaande vergunning worden ingediend. Het advies van de Brandweer blijft verplicht voor verlengingen, maar wordt nu verondersteld gunstig te zijn wanneer de Brandweer haar advies niet binnen de wettelijke termijn uitbrengt.

 

Lijst van de ingedeelde inrichtingen

De lijst van de ingedeelde inrichtingen (http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=IC_LIST) wordt bijgewerkt. Een aantal nieuwe activiteiten komt erbij terwijl andere niet meer ingedeeld staan of zelfs afgeschaft werden. De hieronder vermelde wijzigingen hebben echter een louter informatieve waarde omdat het besluit die ze goedkeurt nog niet werd gepubliceerd.

Inrichtingen die niet langer ingedeeld staan:

  • Vaste installaties voor het opladen van batterijen
  • Sauna’s, hammams en openbare douches
  • Houtverwerkende werkplaatsen met een vermogen van minder dan 2 kW
  • Wasserij en wassalons met een vermogen tussen 2 en 10 kW

 

Onder de niet meer ingedeelde inrichtingen vermelden we hier de microbrouwerijen en ambachtelijke zeepfabrieken – twee activiteiten die in Brussel in opmars zijn. Hun vergunningen verschuiven van klasse 1B naar klasse 2. De aanvraag is eenvoudiger en sneller en moet worden ingediend bij de gemeente waar het bedrijf is gevestigd.

Ook de parkings genieten een verregaande vereenvoudiging: er bestaat geen verschil meer tussen overdekte en openluchtparkings. Het aantal parkeerplaatsen wordt verhoogd, zoals aangegeven in onderstaande tabel.

 

Parkeerplaatsen in overdekte en openluchtparkingsKlasse
10-50 plaatsen2
51-400 plaatsen1B
Meer dan 400 plaatsen1A

 

Bijenstallen behoren merkwaardig genoeg tot de nieuwe ingedeelde inrichtingen. Bijenteelt is erg in trek bij een aantal Brusselse bedrijven, onder andere hotels, omdat het een relatief eenvoudige en indicatieve manier is om daken en andere kleine groene ruimtes te valoriseren. Tot voor kort was deze activiteit echter niet gereguleerd. Voortaan zullen bijenstallen van 3 kolonies een Klasse 3 vergunning vereisen. De bijenstallen van 5 tot en met 15 kolonies hebben een Klasse 2 vergunning nodig, terwijl er vanaf 15 kolonies een Klasse 1B vergunning nodig is.

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze adviseurs via e-mail green@beci.be.

Zoals elk jaar organiseren we een volledige opleiding over de milieuvergunning om inzicht te krijgen in de inhoud ervan en de verplichtingen die eruit voortvloeien.

Leefmilieu Brussel biedt u een administratieve gids en een kaart van de bestaande vergunningen om u te helpen bij uw procedures. Op 14 maand aanstaande organiseert Leefmilieu Brussel een Colloquium over de milieuvergunning voor bedrijven en organisaties die aan de vergunning onderworpen zijn.

Delen