Mobiliteit 2.0? Op de 500, Louizalaan!

16 mei 2018 om 07:05 

V.R.

Mo is de nieuwe pop-up ruimte specifiek gewijd aan stedelijke mobiliteit. Dit trefpunt ging op 28 maart open en verwelkomt u als u op zoek bent naar oplossingen of inspiratie voor een vlotter verkeer van goederen en personen in Brussel.

 

Met de opening van Mo als pop-up ruimte voor mobiliteitsoplossingen en snellere verplaatsingen voor burger en bedrijf in Brussel, nemen Beci en zijn partners een uniek initiatief, althans op Europees en Belgisch niveau.

“Bij Beci werken we al jaren aan de mobiliteit”, weet Beci mobiliteitsadviseur Ischa Lambrechts. “Dit thema komt systematisch aan bod als een prioriteit voor ondernemers, zo blijkt uit de ‘barometer’-peilingen die we zesmaandelijks organiseren. In de jongste editie beweerde zelfs 90% van de respondenten dat de mobiliteit in Brussel ondertussen nog erger is dan vroeger.”

Beci en zijn partners hebben dus de koe bij de horens gevat. Wegens renovatiewerkzaamheden op de benedenverdieping van Beci bleek een ruimte tijdelijk onbezet. Meteen een kans om op eenzelfde plek alle nodige hulpmiddelen samen te brengen voor een vlotter verkeer van goederen en personen op het grondgebied van Brussel-Hoofdstad! De ligging was bovendien ideaal langs de Louizalaan. Het project geniet er een optimale zichtbaarheid.

“Binnen de ondernemingen zijn talrijke mensen – o.a. mobility managers en HR managers – op zoek naar oplossingen voor de werknemers die dagelijks met de stroeve mobiliteit worden geconfronteerd. Dit zoekwerk loopt echter meestal niet van een leien dakje. Oplossingen bestaan, maar zijn her en der verspreid. En daarna moet nog worden nagegaan welke specifieke troeven ze voor ondernemingen inhouden”, aldus Ischa Lambrechts.

Wordt de pop-up de one-stop-shop van de mobiliteit voor de bedrijven in Brussel? “Het is eerder een pop-up ruimte dan een shop. Dankzij Mo bevordert Beci de overgang naar een duurzame mobiliteit aan de hand van concrete oplossingen”, stelt Jean de Renesse (Spacious Agency), raadgever van Beci in het raam van het verbouwingsproject ‘The Cham’. “Mo brengt een aantal ondernemers en innoverende bedrijven samen. Die zullen zes maand lang in een open sfeer samenwerken aan oplossingen voor de grote uitdagingen van de Brusselse mobiliteit. Innovatie en samenwerking zijn trouwens van fundamenteel belang voor de creatie van nieuwe vormen van mobiliteit. De duurzame toekomst waaraan wij sleutelen, vereist een ingewikkelde planning. Precies daarom kwam Mo tot stand: om verder te gaan dan ‘quick wins’ en ‘best practices’, die vaak als oppervlakkig worden beschouwd.”

 

Een toekomstige incubator?

Naast de pedagogische en informatieve functie van de pop-up, wordt Mo een kweekkast voor nieuwe ideeën en concepten rond mobiliteit. “Er zal plaats zijn voor rondetafelgesprekken over deze thema’s, demonstraties, opleidingen, de ontwikkeling van synergieën en zelfs de ondersteuning van projecten”, verklaart Ischa Lambrechts. Er bestaan tal van mogelijkheden en onderwerpen die voor exploitatie vatbaar zijn. Denk maar aan allerlei concepten van gedeelde wagens, fietsen of scooters, naast applicaties voor vlottere verplaatsingen, het vinden van een parkeerplaats, een beter gebruik van het enorme potentieel van de multimodaliteit, noem maar op. En laten we ook beter gebruik maken van de smart mobility door een verdere ontwikkeling van het data sharing concept.

In dit opzicht vermelden we dat twee starters tijdens deze periode van zes maanden in de pop-up ruimte aanwezig zullen zijn. “Daar krijgen ze de gelegenheid om hun business plan bij te schaven en de commercialisering van hun oplossingen voor te bereiden. Als wij vaststellen dat een incubator voor mobiliteit zinvol is, zouden we het initiatief kunnen verderzetten en onderdak bieden aan andere starters in de mobiliteitssector.”

 

 

Delen