Mobiliteit

Voor een veerkrachtig brussel

#WhitePaper Innovatie is belangrijker dan ooit om het herstel te stimuleren en te anticiperen op de snel veranderende omstandigheden in de stedelijke mobiliteit. Samenwerking tussen publieke en private spelers is een van de meest effectieve manieren om innovatie in stedelijke mobiliteit aan te wakkeren. Bijvoorbeeld om te verzekeren dat MaaS-diensten aansluiten bij de bredere beleidscontext. De voordelen van een dergelijke samenwerking zijn toepasbaar op verschillende domeinen, waaronder data-analyse, het optimaliseren van de route en reistijd en dus ook de verbetering van de multimodaliteit en de verkeersdoorstromingMaaS-implementatie is niet louter een digitaal verhaal. De haalbaarheid is sterk verweven met fysieke mobiliteitsoplossingen en -infrastructuren. 

De Covid-crisis veroorzaakte een verschuiving in het verkeer in Brussel van de mensen die er werken, voornamelijk van het openbaar vervoer naar de auto en van het openbaar vervoer naar de fiets. De vraag naar vervoer in veilige sanitaire omstandigheden zal de komende jaren een impact hebben op de vervoersmodiTegelijk moet Brussel investeren in een kwaliteitsvolle infrastructuur om de toegankelijkheid en de multimodaliteit van de stad te verwezenlijken en te bevorderen. Om zijn welvaart te behouden, moet Brussel een open stad blijven, gemakkelijk bereikbaar vanuit een ander Gewest. Als plaats om te wonen en te werken moet Brussel gemakkelijk toegankelijk blijven voor werknemers. 

brussels mobility

Besproken onderwerpen

As 1 : de stromen
➔ HR-management als mobiliteitsinstrument
➔ Vastgoed als mobiliteitsinstrument
➔ De kilometerheffing als mobiliteitsinstrument
➔ Innovatie en MaaS als mobiliteitstools

As 2 : infrastructuur 
➔ Mobiliteitshubs
➔ Interregionale toegankelijkheid
➔ Internationale bereikbaarheid van Brussel
➔ Tijdige vergunningen

As 3 : groenere verplaatsingen
➔ Vermindering van de CO2-uitstoot en het energieverbruik in de vervoerssector
➔ Vermindering van de uitstoot van fijne stofdeeltjes en NOx

Download de whitepaper

Voor een veerkrachtig brussel

service image
Digitalisering

De lockdown bracht twee opvallende fenomenen voor het voetlicht: de pijlsnelle ontwikkeling van telewerk en de even snelle uitbreiding van e-commerce.

Lees meer
service image
Greeb

Een betere coördinatie tussen de gewesten en het federale niveau evenals een gedeelde ambitie zijn van doorslaggevend belang.

Lees meer
service image
Arbeidsmarkt

Brussel zal binnenkort het hoofd moeten bieden aan een sterke, snelle en massale toename van het aantal werkzoekenden.

Lees meer
service image
Globaal visie

Ontdek onze globaal visie post covid-19

Lees meer

Live met de minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt.

Welke strategie moet worden toegepast om de vervuiling en files in Brussel te bestrijden zonder daarom de economische aantrekkingskracht van de regio in het gedrang te brengen? Welke hefbomen zal de regio inzetten om de mobiliteit in Brussel te vergroenen? Hoe gaat men de nodige publiek-private partnerschappen tot stand te brengen?