New Ways of Working: Bouwen aan het werk van de toekomst

Door Mehdi Ferron  - 24 april 2019 om 15:04 

New ways of working Nwow dossier

[Coproductie] De laatste jaren zijn de New Ways of Working (NWOW) steeds populairder geworden. Die tendens werd opgepikt door HR-tijdschriften en managementcursussen. Ook bij Beci hebben we meerdere workshops georganiseerd om na te denken over het werk van de toekomst.

Dat enthousiasme vertrekt van een vaststelling: de traditionele organisatie volgens het zogenaamde ‘taylorisme-fordisme’ moet zichzelf vernieuwen in het licht van de uitdagingen van de globalisering, de informatietechnologie en de flexibiliteit van de economische spelers. Op lange termijn hangt de competitiviteit van bedrijven af van hun capaciteit om mee te surfen op deze golf van verandering.

We onderscheiden bij de organisaties vier grote beweegredenen om nieuwe praktijken te ontwikkelen.

  • Economische motivatie: de productiviteit van het bedrijf opdrijven en de kosten rationaliseren.
  • Organisatorische motivatie: medewerkers behouden, synergieën op gang brengen en flexibel zijn als organisatie.
  • Sociale motivatie: voldoen aan de verwachtingen op het vlak van responsabilisering, empowerment en samenwerking.
  • Ecologische motivatie: de ecologische voetafdruk verkleinen en zo weinig mogelijk vervuilen.

Omdat de NWOW zoveel domeinen raken, zijn ze niet eenvoudig te implementeren. Inspiratie opdoen bij anderen en tegelijkertijd oplossingen zoeken die mooi aansluiten bij elk bedrijf en zijn doelstellingen, dat is wat we willen bereiken met onze aanpak.

Wij willen u helpen de uitdagingen van de New Ways of Working helemaal te vatten. Informatie, bewustmaking en inspiratie zijn de drie grote pijlers van dit dossier, dat Beci samen met Gymlib heeft opgesteld.

Dit project is enerzijds gebaseerd op de expertise van Beci en de aanpak van Gymlib om de evolutie in de arbeidswereld te begeleiden, en anderzijds op recente universitaire werken en terreinstudies die erkende deskundigen in België hebben uitgevoerd.

New ways of working NWOW NL

Delen