Nieuwe fietspaden voor Parlement: Schepen Dhondt wacht niet op vergunning

28 september 2021 om 16:09 

[perspericht]

Brussel – 28 september 2021 – Twee-metersbrede fietspaden in beide richtingen voor het Parlement in Brussel. Zaterdag aankondiging en maandagmorgen werden de werken al opgestart. Brusselse Schepen Dhondt vindt het niet nodig te wachten op de vergunning.

We worden het stilaan wel gewoon: snelle, abrupte en ongecontroleerde ingrepen die autorijstroken omtoveren in fietspaden. Zaterdag opnieuw, wanneer ditmaal niet de Gewestelijke Minister van Mobiliteit, maar wel de Schepen van Mobiliteit van de stad Brussel Bart Dhondt aankondigde dat  er twee meter brede fietspaden zouden komen op het traject tussen de kleine Ring en de Hertogstraat, zeg maar op het einde van de Wetstraat wanneer je de stad inrijdt of verlaat.

Op dit traject zijn er al ingrepen geweest om het verkeer autoluw te maken : de 30 km/uur geldt er en als automobilist weet je dat fietsers hier ‘koning’ zijn. Niets op tegen, want de mobiliteitsvisie van de beleidsmakers om meer plaats te geven aan fietsers in de stad is een juiste keuze en kan steeds meer op een breed draagvlak bij bevolking en bezoekers van Brussel rekenen. Alleen gelden er een aantal elementaire regels van goed bestuur!

Olivier Willocx vraagt zich af waarom de Brusselse Schepen zo snel wil gaan? “ Natuurlijk weten wij wel dat de partijen Groen en Ecolo een visie nastreven waarbij de auto’s zo veel als mogelijk uit het straatbeeld worden geweerd zodat op termijn iedereen opteert voor zachte mobiliteitsmodi, maar dit laatste wapenfeit is wel een extreem voorbeeld van het Tactical Urbanism of “guerrillastedenbouw” dat de milieubeweging zo graag aanwendt om wat sneller te gaan met ingrijpende maatregelen en infrastructuurwerken. Beci wil graag van de Brusselse Schepen vernemen of alle wettelijke voorschriften wel nauwgezet werden nageleefd. Wat met haalbaarheidsstudie, impactanalyse, consultatieronde en naleven van de geldende vergunningsprocedures?

BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) is ontstaan uit een partnerschap tussen de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel: twee privé vzw’s die door hun leden gefinancierd en beheerd worden. Beci vertegenwoordigt twee derde van de tewerkstelling in Brussel en meer dan 35 000 ondernemingen.

Perscontact

Olivier Willocx
Gedelegeerd Bestuurder
02 643 78 14
Delen