(Nog) geen oplossing in zicht voor parkings en parkeergeleidingssysteem

20 februari 2018 om 08:02 

De eerste parkeergeleidingsborden werden in Brussel geïnstalleerd.

Terreuraanslagen, black-out, gesloten tunnels, eindeloos aanslepende werven, inrichting van de voetgangerszone, dalend aantal parkeerplaatsen op de openbare weg … De Brusselse mobiliteit blijft klappen incasseren, met serieuze gevolgen voor de parkings.

 

De installatie van een parkeergeleidingssysteem, met zijn statische en dynamische wegwijzers naar beschikbare parkings, moest een paar plooien gladstrijken. Daar is echter nog lang geen sprake van, zo blijkt. Beci analyseert dit vraagstuk onder drie invalshoeken: het algemene parkeerbeleid, de restrictieve reglementeringen en de ontradingsparkings.

Ischa Lambrecht (Beci)

“Het parkeerplan Iris2 bestaat wel degelijk, maar zijn uitvoering verloopt moeizaam”, weet Ischa Lambrechts, mobiliteitsadviseur bij Beci. “Sinds enkele jaren reiken bepaalde gemeenten geen parkeerkaarten meer uit aan ondernemingen. Bovendien verdwenen in het Gewest in tien jaar tijd 28.000 parkeerplaatsen op de openbare weg, naar aanleiding van allerlei verbouwingen, infrastructuurwijzigingen e.d. Wij begrijpen de wil om de openbare ruimte ook voor andere weggebruikers te verbeteren, maar het plan voorzag ter compensatie de creatie van alternatieve parkeergelegenheid. Daar zitten we nog steeds op te wachten.”

Een ander struikelblok is de reglementering van de parkeergelegenheid buiten de openbare weg, in het raam van het BWLKE (Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing): die voorziet onder andere een vermindering van het aantal parkeerplaatsen in de parkings van kantoorgebouwen, “maar ook van het aantal plaatsen dat ondernemingen in nabijgelegen gebouwen huren. Deze reglementering is te streng, te radicaal en ze ontmoedigt de ondernemingen”, aldus Ischa Lambrechts.

Wilde men pendelaars, klanten en hun wagens uit het stadscentrum verdrijven, dan kon het niet beter. “De overheid was van plan om de meest gemotiveerde weggebruikers (en diegenen die niet anders kunnen) aan te zetten het openbaar vervoer te gebruiken vanuit de ontradings- en transitparkings. Maar ook daar constateren we schrijnende tekorten. Enerzijds zijn er veel te weinig vlotte en regelmatige verbindingen met zulke parkings. En anderzijds zijn deze parkings niet talrijk genoeg en vaak door mensen uit de buurt gebruikt. Er bestaan projecten maar de verwezenlijking ervan verloopt volgens ons veel te traag.”

Parkeergeleidingssysteem ook te traag

Het parkeergeleidingssysteem is een kleine stap in de goede richting, vindt de mobiliteitsadviseur van Beci: “Een oeroud dossier. Daar wordt al 20 jaar over nagedacht. De eerste statische en dynamische wegwijzers werden in 2017 geïnstalleerd, maar ze vermelden nog niet het aantal vrije plaatsen in al de parkings die ze aanduiden. En de meeste van deze wegwijzers wachten nog in een of andere loods op hun installatie. Kortom, de uitvoering van het project verloopt te traag. Spijtig, want met een parkeergeleidingssysteem vindt de autobestuurder sneller een parking, en dat zorgt voor een vlotter verkeer. Ook de voetgangerszone zou hierdoor aantrekkelijker worden: uit meerdere studies blijkt dat het succes van voetgangerszones onder andere afhangt van een gemakkelijke toegang en parkeergelegenheid in de buurt.”

Ongeveer 30% van de rijdende auto’s in de Brusselse straten is op zoek naar een parkeerplaats, stelt Parking.brussels, het parkeeragentschap van het Brusselse Gewest, belast met de harmonisering en vereenvoudiging van het beleid ter zake. Het agentschap moet onder andere het parkeergeleidingssysteem installeren.

“In 2017 hebben we ruim 50 statische en dynamische borden geïnstalleerd. Dit was een eerste fase”, zegt François Robert, woordvoerder van Parking.brussels. “Momenteel kunnen we slechts de weg wijzen naar de parkings. De tweede fase voorziet een uitgebreid systeem dat ook de transitparkings van het Gewest zou integreren en het aantal vrije parkeerplaatsen aanduiden, zoals in Brussels Airport. Ik weet echter niet wanneer wij aan deze fase kunnen beginnen. Het beheer van het parkeergeleidingssysteem is momenteel gekoppeld aan een systeem van wegtakeling van wagens, binnen een openbare aanbesteding. Er is dus behoefte aan een nieuwe aanbesteding, die in voorbereiding is.”

Roland Cracco (Interparking)

De parkinguitbaters zijn ondertussen het ongeduld voorbij. Roland Cracco, CEO van Interparking, is natuurlijk voorstander van een parkeergeleidingssysteem, maar … “Het heeft te lang geduurd. De dynamische wegwijzers zijn nu voorbijgestreefd, jaren nadat ze werden aangekocht. Het aantal tekens is te gering om naam en richting van de parkings duidelijk te vermelden. Het was op zich een goed idee, maar het werd stuntelig uitgevoerd. De oplossing zit in de aankoop van moderne, digitale borden. Het is tijd om uit onze luie stoel te komen, gecoördineerd te werk te gaan en inspiratie te putten in steden als Antwerpen, Brugge en Gent die dit alles snel en goed hebben verwezenlijkt.”

 

Een ondersteunende app

Julien Vandeleene (Bepark)

BePark voelt zich minder betrokken bij dit dossier. Deze onderneming concentreert haar parkeeraanbod in de rand en werkt met een abonnement op maat, voornamelijk bestemd voor werkkrachten die hun wagen achterlaten om over te stappen naar het openbaar vervoer. “Natuurlijk zijn wij voorstander van een parkeergeleidingssysteem”, verklaart gedelegeerd bestuurder Julien Vandeleene. “Maar dit betreft voornamelijk een clientèle die zijn verplaatsingen naar het stadscentrum niet hoeft te voorzien, in tegenstelling tot onze klanten. Hoe dan ook, het parkeergeleidingssysteem zou zeker efficiënter zijn als alle betrokken operatoren de bezettingsgraad van hun parkings communiceerden.”

Hier speelt, op de smartphone, de parkeerapp van Parking.brussels een belangrijke rol. Ze leidt automobilisten naar beschikbare parkings in de buurt van hun bestemming, dankzij de integratie van applicaties als Google Maps, Waze e.a. Meer dan 24.000 parkeerplaatsen in 58 openbare en privé parkings staan in systeem geregistreerd, naast de aangeboden diensten en troeven (oplaadpalen voor elektrische voertuigen, openbaar vervoer of Villo-station in de buurt enz.). “In de toekomst gaan we extra parkings in het systeem integreren. Voor sommige ervan vermeldt de app of hij vrij, bijna of helemaal volzet is. Deze functie zal binnenkort nog krachtiger zijn en meer details verschaffen”, zegt François Robert.

Toekomst te onzeker, aldus de operatoren

In afwachting is iedereen druk aan het rekenen. Interparking begint nu pas aan een traag herstel, na de terreuraanslagen, de inrichting van de voetgangerszone, de sluiting van de tunnels e.a. “In 2017 bereikten we een stabilisering ten opzichte van 2015 en vooral 2016, toen de bezetting van sommige van onze parkings in het stadscentrum met 40 tot 50% is gedaald. Geleidelijk komen de mensen terug naar het centrum, of tenminste de benedenstad en de wijk Gulden Vlies en Louiza”, vertelt Roland Cracco.

Laten we de parkings in de bovenstad niet vergeten. “Ook zij hebben geleden onder de verbouwingen en werven die de gewestelijke administratie van mobiliteit heeft besteld. Positief is dat we sinds september een vermindering van het aantal werven en van hun duur in Brussel-Stad vaststellen. De toegang tot het stadscentrum verloopt nu iets vlotter. De situatie verbetert langzaam, maar blijft delicaat. Ik zou de politici willen aanzetten tot voorzichtigheid, om onverantwoorde beslissingen te vermijden.”

Voor BePark betekenden de mobiliteitsproblemen in het stadscentrum echter een toename van het aantal klanten in de rand. “Dit heeft ons aangezet het aanbod uit te breiden in de buurt van Delta en Herrmann Debroux”, zegt Julien Vandeleene. “Wij zijn bereid om te investeren in meer parkeermogelijkheden. Het grote struikelblok is de moeilijkheid om een exploitatievergunning te verkrijgen. Drie jaar wachten, zoals nu het geval is, is een enorme verspilling van energie. En ondertussen hebben handelszaken het moeilijk en vragen ondernemingen zich af of ze niet zouden verhuizen.”

Alles is echter niet negatief: “Brussel is een laboratorium. De operatoren zullen met de stad moeten evolueren. In de toekomst zullen de parkings niet meer voorbehouden zijn aan wagens, maar ook toegankelijk worden voor tweewielers en fungeren als inzamelpunt, inleveringspunt voor deelwagens, laadstation voor elektrische voertuigen enz. Wij zijn de beheerders van vastgoed waarmee mensen zich in de toekomst beter zullen kunnen verplaatsen.”

Delen