Onze 10 tips om uw bedrijf voor te bereiden op Brexit

Door Julien Semninckx  - 25 oktober 2019 om 16:10 

Flags of the European Union and United Kingdom alongside each other

Hard of soft? Op korte of middellange termijn? Hoe dan ook, het staat als een paal boven het water van het Kanaal dat Brexit op komst is. Ongeacht de manier waarop dit zal gebeuren, gevolgen zullen er zijn voor alle Belgische bedrijven die handel drijven met Groot-Brittannië. Hieronder leest u 10 tips van deskundigen, bij Beci.

Juridisch gezien zijn Europa en Groot-Brittannië al sinds 29 maart 2017 gescheiden. Alleen de impact ervan is uitgesteld. Er wordt nog steeds gezocht naar overeenstemming over de manier waarop deze scheiding zal plaatsvinden, misschien al op 31 oktober 2019.

Er bestaan momenteel twee scenario’s voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) uit de Europese Unie.

 • Als de overeenkomst wordt geratificeerd, zal het vertrek op ordelijke wijze gebeuren, met een overgangsperiode tot 1 januari 2021. (Die zou eventueel nog met twee jaar zou kunnen worden verlengd.) Tijdens deze overgangsperiode zou het Verenigd Koninkrijk een derde land worden, maar nog steeds gebruik kunnen maken van de EU wetgeving (het land zou voorlopig toegang behouden tot de douane-unie en de interne markt).
 • Indien de overeenkomst niet wordt geratificeerd (‘no deal’), zal de EU wetgeving vanaf 1 november niet langer van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk. Het land zou dan onmiddellijk en zonder overgangsperiode de interne markt en de douane-unie verlaten. Er bestaat dus wel degelijk een risico van Brexit zonder overeenkomst in de komende dagen … of maanden (als de beslissing wordt uitgesteld tot eind januari 2020, gevolgd door een nieuw uitstel of een ‘no deal’).

 

Wat de uitkomst ook moge zijn, hij zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor Belgische bedrijven die handel drijven met Groot-Brittannië of waarvan de waardeketen verder reikt dan het Kanaal. De deskundigen van Beci brachten onlangs antwoorden op vragen die bedrijven zich kunnen stellen. Uit deze gedachtewisselingen haalden wij 10 tips.

 

 1. Raadpleeg de website van de FOD Economie. Blijft Brexit voor u een wazig onding? Dit is heel normaal. De situatie is ingewikkeld en geen enkele finale oplossing is tot nu toe geratificeerd. Om u te helpen de ins en outs te begrijpen, biedt de FOD Economie een overzicht op haar website. Via verschillende tabbladen krijgt u een beter inzicht in de situatie sinds het ontstaan van het ganse gebeuren, tot en met de verschillende gevolgen voor burgers, bedrijven en goederen. Bekijk dit aflevering per aflevering, want het verhaal is nog niet rond. De FOD Economie beweert trouwens “alles in het werk te stellen om de tekst van de web pages zo snel mogelijk aan te passen in geval van wijzigingen, en ook om uw bedrijf zo goed mogelijk te adviseren, rekening houdend met de huidige situatie”.

 

 1. Doe de ‘Brexit Impact Scan’, gratis en snel, op de website van de FOD Economie. Wellicht nuttiger dan u denkt. Misschien beseft u niet volledig waarom Brexit een impact kan hebben op uw onderneming. De Brexit Impact Scan vraagt u om anoniem enkele vragen over uw bedrijf te beantwoorden en analyseert vervolgens de impact die Brexit op uw onderneming zou kunnen hebben. De tool hanteert hierbij negen criteria: export, import, diensten, transport, bevoorrading, digitale gegevens en diensten (privacy regulering), intellectueel eigendom, vestiging, concurrentie en markt. De Scan kan uw aandacht vestigen op elementen die u niet vermoedt! In Frankrijk biedt het DG Ondernemingen een gelijkaardig instrument: Autodiagnostic Brexit. Misschien probeert u ze best allebei (dit neemt niet veel tijd in beslag) en vergelijkt u nadien de antwoorden! Nog leuker: steek het Kanaal over en raadpleeg de website van de Britse regering over hetzelfde onderwerp.

 

 1. Bereid u voor op de Britse btw. Of u nu goederen of diensten uitvoert naar het Verenigd Koninkrijk, u stelt zich best eerst de vraag of u al dan niet een Brits btw-nummer nodig hebt. Anders riskeren uw activiteiten illegaal te worden. Het verkrijgen van een lokaal btw-nummer neemt ongeveer zes weken in beslag, tenminste als u rekening houdt met de eventueel daaraan verbonden verplichtingen: hebt u een fiscaal vertegenwoordiger nodig? Een lokale bankrekening? Een lokale vaste vestiging? Wij raden u bovendien aan om u IT-systeem voor te bereiden op de Britse btw, op facturen voor gemengde goederen en diensten, douaneheffingen enz.

 

 1. Contacteer de douane. Binnenkort (of zelfs zeer binnenkort) zullen bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk geconfronteerd worden met bepaalde douaneprocedures. Wees proactief en analyseer de belastingstructuur die moet worden opgezet rond directe en indirecte heffingen. Contacteer de administratie van douane en accijnzen (AAD&A) en raadpleeg de website, die uiteraard het vraagstuk van Brexit behandelt. Probeer alle onderwerpen onder de knie te krijgen, want zelfs de vereenvoudigde procedures blijven ingewikkeld. De ergste vergissing zou zijn om te doen alsof er niets aan de hand is en de goederen op dezelfde manier te blijven exporteren als voorheen. Dit zou strafbaar zijn en u riskeert zelfs gevangenisstraffen.

 

 1. Vraag uw EORI-code aan. Als uw bedrijf invoer- en uitvoerformaliteiten moet vervullen, vraag dan zo snel mogelijk uw douanecode aan voor de registratie en identificatie van economische spelers (EORI). De aanvraag kan worden ingediend bij de Belgische douane of een douane-agentschap. Stel dit niet uit, want zodra Brexit definitief van kracht wordt, loopt u het gevaar dat u maandenlang moet wachten. U vindt nauwkeurige en detailinformatie op de website van de FOD Financiën of die van de Europese Commissie.

 

 1. Bekijk de bestaande contracten en contacteer uw klanten. Zodra Brexit wordt toegepast, gaat heel veel veranderen. Het is daarom nuttig om uw bestaande contracten aandachtig door te nemen, onder andere wat betreft levertijden, douanerechten, hun eventuele geldigheid in gans de EU (waarvan het Verenigd Koninkrijk geen deel meer zal uitmaken) enz. Desnoods zullen sommige van deze contracten moeten worden herzien. Contacteer uw klanten, wijs op de punten die moeten worden gewijzigd (onder meer niet begrote douanerechten). Meestal wordt u dan goed ontvangen, want ook klanten maken zich zorgen. Let op de bepalingen inzake levertijden: elke afhandeling aan de douane zal nu (veel) meer tijd in beslag nemen en er zal steeds een douaneaangifte worden vereist. Onderhandel dus in het belang van elke partij.

 

 1. Wees na Brexit bijzonder voorzichtig met de goederen die u vroeger uit het Verenigd Koninkrijk invoerde. Als u dergelijke producten wenst te importeren, moet u nagaan of ze voldoen aan de Europese normen. Vanuit Groot-Brittannië bekeken zijn België en Europa ‘monsters’ inzake regulering. Omgekeerd wordt niet verwacht dat de Britse normen strenger zullen worden dan die van de EU.

 

 1. Informeer u over al dan niet belaste producten. Het Verenigd Koninkrijk heeft al een lijst opgesteld van producten die aan douanerechten zullen worden onderworpen vanaf Zij vertegenwoordigen slechts 13% van de totale invoer in het Verenigd Koninkrijk. Tot deze ingevoerde producten behoren vlees (rund, lam, varken en gevogelte) en bepaalde zuivelproducten, naast afgewerkte voertuigen. Een zogenaamde tijdelijke lijst kan nu al worden geraadpleegd.

 

 1. Wat met het pond sterling? Wordt u in euro’s of ponden sterling betaald? Het pond is al in een paar maanden tijd in waarde gedaald ten opzichte van de euro. Deze trend zou zich na Brexit kunnen voortzetten. Des te meer omdat een zwakkere munt de export vanuit het Verenigd Koninkrijk zou vergemakkelijken. Goed opletten, dus.

 

 1. Contacteer Beci! De internationale afdeling van Beci kan u helpen de risico’s van Brexit voor uw bedrijf beter in te zien en u zich hierop voor te bereiden.

Anne Georges, Senior Manager International Trade
+32 2 643 78 18 ; age@beci.be

 

Delen