Ooit al aan crowdlending gedacht?

13 april 2018 om 13:04 

Onder de vormen van participatiefinanciering is crowdfunding wel bekend. Dit is minder het geval voor crowdlending. De eerste formule richt zich voornamelijk tot starters, terwijl de tweede eerder voor KMO’s van allerlei sectoren is bestemd en een bijkomende oplossing biedt om ontwikkeling te financieren.

Crowdfunding verwierf faam met startende bedrijven: jonge ondernemers – vaak in digitale technologieën, maar niet uitsluitend – die op zoek waren (en zijn) naar financiering om hun bedrijf van de grond te krijgen. Particulieren met belangstelling voor dit project investeren dan in deze ontluikende onderneming. Deze vorm van participatiefinanciering is vandaag goed ingeburgerd en heeft zijn degelijkheid bewezen. Crowdlending werkt op dezelfde manier, maar hier is er geen sprake van een aandeel in het kapitaal van de onderneming, wél van een lening, eventueel in de vorm van een obligatielening met een vaste rentevoet voor de ganse duur van de obligatie.

Crowdlending richt zich eerder tot iets oudere ondernemingen die een omzet kunnen voorleggen, cashflow genereren, over een bestaande clientèle beschikken enz. Zulke bedrijven zijn dus in staat om leningen terug te betalen. Dit is niet het geval voor een starter, die zich in het begin moet beperken tot equity crowdfunding. KMO’s die een beroep willen doen op crowdlending moeten dus over een track record beschikken.

De meeste KMO-leiders zijn blijkbaar niet op de hoogte van deze financieringsformule. Toegegeven, participatiefinanciering is een vrij recent gegeven en crowdfunding is op het eerste gezicht niet bestemd voor reeds gevestigde ondernemingen. De sector van de participatiefinanciering zou dus beter moeten communiceren en bedrijfsleiders moeten ontmoeten via de kamers van koophandel, de bedrijfsverenigingen en de media. Met een verduidelijking van de troeven van crowdlending zullen ondernemingen beter inzien dat deze vorm van financiering hun ontwikkeling kan bevorderen.

Crowdlending beperkt zich trouwens niet tot een zoveelste financieringsformule: het biedt ook andere voordelen aan KMO’s. Denk aan marketing. Dankzij participatiefinanciering bereikt de KMO een breder publiek dat bestaat uit alle leden van het crowdlendingplatform: tientallen duizenden mensen. Gemiddeld tussen 100 en 200 particulieren zullen daarin investeren en ambassadeur worden van het merk. Voor de KMO is het wel aanbevolen om een of twee keer per jaar een vergadering te organiseren voor de gemeenschap van investeerders, die mensen te informeren over de vooruitgang van het project en tegelijk voordeel te halen uit de deskundigheid en het netwerk van de investeerders.

Een gemiddeld interest van 6 tot 9%

Ongeacht de sector kunnen alle KMO’s die een degelijk dossier voorleggen, een beroep doen op crowdlending als financieringsbron. Crowdlending kan een investering gedeeltelijk of volledig financieren. Soms kan het een door de bank toegekende financiering aanvullen. In het geval van een achtergestelde obligatielening zal de bank dit trouwens nagenoeg gelijk stellen met eigen middelen. Op de sectoren bestaat geen beperking: bij de bedrijven die hierop al een beroep hebben gedaan, vinden we een brouwerij, een designer van herenhemden, een ontwerper van oproepsystemen voor rusthuizen, een producent van industriële laserapparatuur en vele andere.

Laten we tot slot ook vermelden dat crowdlending niet alleen voor de KMO, maar ook voor de investeerder voordelig is. De investeerder krijgt regelmatig dossiers voorgeschoteld en hij kiest hieruit wat hem interesseert. Sinds 1 februari is het maximum gestegen tot 5000 euro investering per dossier. De gemiddelde interest ligt ergens tussen 6 en 9%, naargelang van het risicoprofiel van de onderneming. De KMO tracht diversiteit te behouden in haar financieringsbronnen. Op dezelfde manier kan de particulier zijn investeringen diversifiëren. Crowdlending is in volle opkomst omdat particulieren meer en meer zin willen geven aan hun investeringen. Dankzij participatiefinanciering kunnen ze lokaal investeren in concrete projecten en bovendien de activiteitsector kiezen. Via crowdlending heeft de particulier een directe impact op de economie.

 

Delen