Opleiding als middel om de loyaliteit van medewerkers te verhogen

10 december 2021 om 10:12 

[gastartikel]

Terwijl de sterk aantrekkende economie het aantal vacatures naar recordhoogtes stuwt, vinden bedrijven nauwelijks of geen mensen om die in te vullen. Twee op de drie bedrijven die willen aanwerven, geven aan dat ze meer moeilijkheden ondervinden dan gewoonlijk om geschikt personeel te vinden. Voor de helft van die bedrijven gaat het om specifieke profielen, voor de andere helft om alle personeelscategorieën. We kunnen terecht spreken van krapte op de arbeidsmarkt. De cijfers van Statbel liegen er niet om. Zowat 75% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dit tekort aan mensen is een grote bedreiging voor onze economie, die nog aan het herstellen is van de coronacrisis.

Een interview met Veerle Hanssens, Daoust Career Management Manager.

Denkt u dat verschillende sectoren getroffen zullen worden door het verdwijnen van banen?

Ja, de enquêtes die Voka samen met onder meer de Nationale Bank organiseerde bij de bedrijven, brachten aan het licht dat er dit jaar nog veel jobs zullen verdwijnen in de horeca, de kleinhandel en de evenementensector, maar eveneens dat er nog meer jobs bij zullen komen in de industrie, de bouw en de ondersteunende diensten.

Waarom zou opleiding een pluspunt zijn bij aanwerving?

Opleiden wordt immers het nieuwe rekruteren! Niet iedereen heeft de mogelijkheid om een (hoger) diploma te behalen. Daarom wordt het hoe langer, hoe belangrijker voor bedrijven om af te stappen van het diploma-denken. Kijk verder dan de gekende selectiecriteria zoals diploma en ervaring, maar zet in op competenties. Kijk naar wat mensen kennen en kunnen, en neem dit mee als aanknopingspunt om de match te maken met uw vacature. Denk dus ook grondig na over de vacature zelf en vertaal die in competenties die het verschil maken. 

Hoe kan ik als werkgever opleiding bevorderen?

Zodra u een duidelijk beeld heeft van de competenties en het potentieel van iemand, moet u als werkgever inzetten op een opleidingstraject op maat. Dit geldt zowel voor mensen die u nieuw aantrekt, als voor uw huidige personeel. Kunt u bepaalde vacatures moeilijk invullen? Kijk dan eerst naar het potentieel dat reeds aanwezig is binnen uw organisatie. Door het aanbieden van een competentieversterkend traject en/of aanvullende opleidingen, is het vaak mogelijk om eigen personeel te laten doorstromen naar deze functies en kunt u nieuwe krachten aantrekken voor de eenvoudiger in te vullen vacatures. Dit alles vergroot de carrièreperspectieven van uw eigen medewerkers, evenals de slaagkansen op een succesvollere instroom.

Opleiding wordt zo een middel om de loyaliteit van medewerkers te verhogen en maakt deel uit van een succesvol retentiebeleid. Elke organisatie zal zich in de toekomst moeten profileren als een lerende organisatie waarin medewerkers ontwikkelings- en loopbaanperspectieven krijgen aangereikt, nieuwe medewerkers worden opgeleid en eigen medewerkers worden omgeschoold. Opleiding wordt zo een belangrijk element van uw employer branding-strategie.

Opleidingsorganisatie Cevora liet iVOX een onderzoek uitvoeren over het belang van opleiding in bedrijven. Daaruit blijkt dat maar liefst drie op de vier werkgevers het belangrijk vinden dat werknemers blijven leren en dat negen op de tien werknemers het op hun beurt belangrijk vinden om te kunnen blijven leren. Slechts een kleine minderheid (15%) geeft aan helemaal niet graag opleidingen te willen volgen dit jaar. 

Vooral jongere bedienden zijn sterk geïnteresseerd: 77% van de -35-jarigen zegt graag nog een of meer opleidingen te willen volgen dit jaar. Een op de vier bedienden zou zelfs van job veranderen voor meer opleidingskansen. De iVOX-bevraging spreekt hier trouwens boekdelen: amper twee op de vijf bedienden oefenen vandaag een job uit die (nog) in lijn ligt met het diploma dat ze op zak hebben. Skillsets worden dus grotendeels opgebouwd door de jobs die mensen doen en de leermogelijkheden – zowel formele opleidingen als on-the-job-training – die ze op de werkvloer aangeboden krijgen.

Wat zijn de favoriete opleidingen?

De top drie van de populairste opleidingen ziet eruit als volgt: beter gebruik van digitale werkinstrumenten, efficiënt werken en welzijn op het werk (stressreductie, mindfulness …). 

In de opleidingskeuze ligt de focus bij werknemers op persoonlijke ontwikkeling (30%) en welzijn (28%). De behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, welzijn en minder stress bij werknemers is, mede door de coronacrisis, nog nooit zo groot geweest. 

Naast het verder ontwikkelen van technische competenties is het als werkgever dus ook belangrijk om dit soort opleidingen aan te bieden. Werknemers stellen het immers erg op prijs dat hun werkgever opleidingen rond deze thema’s aanbiedt.

Kortom, bijna iedereen is het erover eens dat opleiding van cruciaal belang is en in de toekomst nog belangrijker zal worden. Zet ze dus zeker in en verhoog op die manier de loyaliteit van uw (potentiële) medewerkers!

Wilt u meer weten? Neem contact op met onze partner Daoust Career Management!

careermanagement@daoust.be – 02/548 94 66 – site web

 

Over de auteur

Veerle Hanssens, Daoust Career Management Director

Delen