Particuliere investeringsfondsen

Het Privé Investeringsfonds wordt vaak opgericht in een financiële vennootschap, waarin verschillende personen en/of rechtspersonen geld steken om een Fonds op te richten dat groot genoeg is om te kunnen investeren in projecten die een van de bestuurders alleen niet zou kunnen doen. Het tweede doel van haar financiële ondernemingen is haar bestuurders, die regelmatig verschillende profielen hebben, in staat te stellen het beleggingsrisico af te zwakken.

Heel vaak beslissen de oprichters van deze fondsen over de doelstellingen (bedrijven) waarin het fonds kan ingrijpen. Zo zouden de oprichters kunnen besluiten om alleen in te grijpen in technologiebedrijven, die ten minste 3 jaar ervaring hebben en een omzet van ten minste 5 miljoen euro hebben. Zij zullen ook beslissen over de minimum- en maximumbedragen van hun interventies

Beleggingsfondsen moeten door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) worden goedgekeurd om hun activiteit te kunnen uitoefenen.

De fondsen komen in verschillende gevallen en in verschillende vormen tussen. Ze kunnen de onderneming liquiditeit verschaffen voor haar ontwikkeling, maar ook zorgen voor cashflow, d.w.z. een bedrijf helpen te overleven. Zij kunnen ook risicokapitaal financieren om een bedrijf (starter) te helpen bij het opstarten. Sommigen grijpen zelfs al eerder in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase in.

Zij kunnen ook ingrijpen in een LBO-operatie, d.w.z. om de overname van een bedrijf te financieren. In dit geval verstrekken de fondsen regelmatig een achtergestelde banklening. Ze kunnen zelfs ingrijpen in een onderneming in moeilijkheden, ook tijdens een LRP (Legal Reorganisation Procedure).

De terugbetalingsformules variëren ook naargelang het type lening, maar zijn zelden langer dan 7 jaar. De leningformules zijn gevarieerd, kunnen in de vorm van aandelenbeleggingen, converteerbare leningen, eenvoudige leningen waarvan de rente zeer variabel is.

Sommige fondsen komen alleen tussen als de financiële vennootschap, die de fondsen uitleent, via haar bestuurders de raad van bestuur van de aanvragende vennootschap integreert. Dit is, wat mij betreft, om de lening als een toegevoegde waarde te beschouwen, ook al worden bestuurders zeer vaak voor hun diensten beloond.

De voordelen van deze formule zijn dat over hun aankoop zeer snel kan worden beslist. Dat de financieringsmaatschappij van het fonds haar expertise en netwerk ten dienste stelt van de onderneming. De terugbetalingsvoorwaarden kunnen vrij eenvoudig worden aangepast als het bedrijf onderweg problemen heeft. Er is geen persoonlijke garantie te geven.

De nadelen zijn dat de leningtarieven hoog zijn en de bedrijfsbaas niet meer volledig vrij is om te doen wat hij wil in zijn bedrijf zonder te verwijzen naar zijn nieuwe raad van bestuur.

Proxi-leningen” vanaf 15 oktober mogelijk in Brussel

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft zonet op voorstel van de staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, Barbara Trachte, en in nauwe samenwerking met de minister van Financiën en Begroting, Sven Gatz, in tweede lezing haar goedkeuring gehecht aan het uitvoeringsbesluit betreffende de Proxi-lening.

Deze lening is bedoeld om privéspaargeld te mobiliseren ten behoeve van de financiering van Brusselse kmo’s om op korte termijn hun eigen vermogen te versterken. Concreet biedt de Proxi-lening aan particulieren de mogelijkheid geld te lenen aan Brusselse ondernemers terwijl ze tegelijkertijd van de fiscale voordelen via een belastingkrediet gekoppeld aan een waarborg genieten.

Vanaf 15 oktober zullen de eerste Proxi-leningen kunnen gesloten worden en geregistreerd worden bij het Brussels Waarborgfonds.

De Proxi-lening heeft de volgende kenmerken:

 • Alle zelfstandigen, kmo’s en verenigingen van het Brussels Gewest met een economische activiteit kunnen deze steun krijgen;
 • De lening heeft een termijn van 5 of 8 jaar. Ze kan in één keer of maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks terugbetaald worden;
 • De rentevoet van de lening bedraagt minimaal 0,875% en maximaal 1,75% (wettelijke rentevoet voor 2020);
 • De kredietnemer bestemt de geleende middelen uitsluitend voor de uitoefening van zijn ondernemingsactiviteit;
 • De onderneming mag maximaal 300.000 euro lenen;
 • De kredietgever kan per onderneming maximaal 75.000 euro investeren per belastingjaar, met een absoluut maximum van 200.000 euro;
 • De kredietgever geniet een jaarlijks belastingkrediet:
  • van 4% van het geleende bedrag gedurende de eerste drie jaar;
  • vervolgens van 2,5% voor de volgende jaren.
 • Indien de kredietnemer niet in staat is om terug te betalen (faillissement,…), recupereert de kredietverstrekker 30% van het uitstaande bedrag via een éénmalig belastingkrediet;
 • De lening is achtergesteld zowel ten opzichte van de bestaande als de toekomstige schulden van de onderneming.

De kredietverstrekkers en de kredietnemers moeten een leningsakte ondertekenen. Deze akte wordt aan de hand van het modelformulier dat door het Brussels waarborgfonds ter beschikking wordt gesteld, opgemaakt. Kredietverstrekkers en kredietnemers zullen bovendien via platformen met elkaar in contact worden gebracht, wat het sluiten van een Proxi-lening tussen deze partijen zal vergemakkelijken.

“Nu zoveel Brusselse kmo’s lijden onder deze crisis, vormt de Proxi-lening een prachtig hulpmiddel om het spaargeld van de burgers te mobiliseren zodat zij de ondernemingen en zelfstandigen uit hun omgeving kunnen financieren. Ruimer genomen, zal deze maatregel voor alle partijen gunstig zijn: voor burgers via het belastingkrediet, voor ondernemingen via leningen met een voordelige rentevoet en voor het gewest via investeringen in de reële Brusselse economie”, legt Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, uit.

“Met deze maatregel worden nu ook Brusselaars aangespoord om lokale ondernemingen financieel te ondersteunen en zo het Brusselse economisch en sociaal weefsel te versterken ”, voegt Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting, toe.

 • Neem contact op met onze adviseur

  Vul dit formulier in :

 • Laat ons uw e-mailadres achter zodat onze expert contact met u kan opnemen
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Erick Thiry

Erick Thiry

Private Equity Officer

02 643 78 36