COVID-19-premie voor de evenementensector: van 3.000 tot 9.000 euro

Het Gewest ondersteunt de zwaar door de COVID-19-crisis getroffen ondernemingen van de Brusselse evenementen-, culturele en toerismesector en van het nachtleven. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemingen in deze sectoren een premie krijgen van 3.000 tot 9.000 euro.

Uiterlijk op 4 december 2020 moet de premieaanvraag worden ingediend.

Wie kan deze premie ontvangen?

De vennootschap of zelfstandige die:

  • uiterlijk op 18 maart 2020 al minstens een vestigingseenheid had in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • minder dan vijftig voltijdequivalenten in dienst heeft
  • op 18 maart 2020 ingeschreven was bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • uiterlijk op 18 maart 2020 al actief was in een van de in aanmerking komende sectoren (NACE-btw-codes)
  • een economische en handelsactiviteit uitoefent
  • geen overheidsbedrijf is noch als een overheidsbedrijf wordt beschouwd

Vervult u de voorwaarden voor deze premie niet? Misschien komt u wel in aanmerking voor de hotel COVID-premie of de cultuur COVID-premie

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Niet-btw-plichtige onderneming (de inschrijvingsdatum bij de Kruispuntbank van Ondernemingen doet er niet toe)

3000 €

Btw-plichtige onderneming (ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen voor 1 januari 2019)

minstens € 3.000 en verhoogd tot € 9.000 bij een omzetdaling van minstens 60% tussen de eerste drie kwartalen van 2019 en de eerste drie kwartalen van 2020. Dit wordt aangetoond op basis van de periodieke btw-aangiften (premie = 50% van de omzet voor de eerste drie kwartalen van 2019, begrensd tot € 9.000)

Btw-plichtige onderneming (ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen tussen 1 januari en 31 december 2019)

€ 3.000 en verhoogd tot € 9.000 bij een omzetdaling van minstens 60% tussen 2019 en 2020. Dit wordt aangetoond op basis van de ontvangstbevestigingen van de btw-aangiften (premie = 50% van de totaalomzet voor 2019, begrensd tot € 9.000)

Btw-plichtige onderneming (ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen tussen 1 januari en 18 maart 2020)

3000 €

Als u vragen hebt over deze premie, aarzel dan niet om contact op te nemen

met het Centrum voor ondernemingen in moeilijkheden op 02 533 40 90.