Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft een nieuwe premie gaande van € 3.000 tot € 15.000 om de bars, cafés en restaurants te steunen die hun deuren hebben moeten sluiten wegens de federale maatregelen.

De premieaanvragen moeten tussen 17 november en 4 december 2020 worden ingediend.

Wie kan deze premie ontvangen?

De ondernemingen die:

 • op 19 oktober 2020 minstens een actieve vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hadden
 • een of meer btw-activiteiten uitoefenen volgens deze NACE-codes:
  • btw-NACE-code 56.101: `Eetgelegenheden met volledige bediening´
  • btw-NACE-code 56.102: `Eetgelegenheden met beperkte bediening´
  • btw-NACE-code 56.301: `Cafés en bars´
 • krachtens artikel 6, § 1 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 moesten sluiten, op een eventuele afhaaldienst na.

Ondernemingen die de sluitingsplicht niet naleven of niet hebben nageleefd, komen niet in aanmerking voor deze premie.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Bedrag van de premie

3.000 euro per op 19 oktober 2020 actieve vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die moest(en) sluiten krachtens het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, behalve een eventuele afhaaldienst voor maaltijden of drank.

Plafond

15.000€

De premie aanvragen

Stap 1: aanvraag van de premie

Dien via de knop hieronder uiterlijk op 4 december 2020 uw premieaanvraag in. Bij uw aanvraag moet u een aantal bijlagen voegen, waaronder:

  • Een bankattest (of recent bankuittreksel) betreffende een Belgische zichtrekening van de onderneming
  • Een recto-versofoto van de identiteitskaart van de persoon die het formulier heeft ondertekend

Per onderneming mag u slechts één premieaanvraag indienen.

Stap 2: betaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal de steun in één keer aan u uitbetalen.