news covid brussel

News – 25 februari 2021

Premie voor de zogenaamde “niet-essentiĂ«le” sectoren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt steun aan de ondernemingen van bepaalde sectoren die op 2 november 2020 moesten sluiten wegens de gezondheidscrisis (ministerieel besluit van 28 oktober 2020). Een premie, die tot 5.000 euro kan bedragen, is voortaan beschikbaar. Vraag de premie tegen uiterlijk 25 maart 2021 aan.Voor de sectoren die nog steeds gesloten zijn, waaronder de Horeca, zal weldra een andere premie beschikbaar zijn.

Als uw onderneming de gewestelijke premie voor contactberoepen heeft gekregen, zal er een forfaitair bedrag van 1.500 euro afgetrokken worden bij de berekening van het bedrag van deze premie.

Indien uw aanvrag hier : https://economie-emploi.brussels/primes-covid

News – 12 februari 2021

En relancemaatregelen voor zelfstandigen en kmo’s aan

De beperkte Ministerraad heeft vanochtend een reeks steunmaatregelen goedgekeurd voor sectoren die getroffen worden door de COVID-19-crisis. Veel daarvan zijn gericht op zelfstandigen en kmo’s.

Minister van Zelfstandigen en kmo’s David Clarinval benadrukt: “Dit is het resultaat van enkele weken intensief en diepgaand werk, dat in goede samenwerking met mijn collega’s uit de regering is uitgevoerd. Ik ben verheugd over deze maatregelen voor zelfstandigen en kmo’s die door de crisis worden getroffen. Dankzij deze maatregelen loopt het voortbestaan van hun activiteit geen gevaar. Dit is een belangrijke stap, maar ik ga door: ik zal blijven luisteren naar de zelfstandigen en kmo’s om de nodige hulp af te stemmen op de evolutie van de COVID-19-crisis“.

Verscheidene van de goedgekeurde maatregelen vallen onder de ministeriële bevoegdheid van minister Clarinval.

Ten eerste worden verscheidene steunmaatregelen verlengd tot en met 30 juni 2021:

 • Het dubbele crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen in geval van volledige onderbreking van de activiteit als gevolg van een door een overheidsinstantie genomen maatregel in de strijd tegen COVID-19 ;
 • Het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen die aantonen dat hun omzet in de maand voorafgaand aan de indiening van de aanvraag met ten minste 40% is gedaald;
 • Het uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage voor zelfstandige bedrijfsleiders;
 • De tijdelijke versoepelingen van het klassieke overbruggingsrecht, waaronder een betere toegankelijkheid voor starters, de mogelijkheid tot combinatie van het overbruggingsrecht en andere vervangingsinkomens in het kader van de sociale zekerheid tot een bepaald plafond en de verbetering van het behoud van sociale rechten tijdens de periode van gebruik van het klassieke overbruggingsrecht door de gelijkstelling voor het pensioen van de kwartalen van overbruggingsrecht die worden toegekend voor onderbrekingen en stopzettingen die plaatsvinden in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2021 (met een maximum van 4 kwartalen).

Daarnaast werden ook andere maatregelen genomen:

 • De horecasector zal in 2021 worden vrijgesteld van de betaling van de FAVV-bijdrage, zoals in 2020 het geval was.
 • Er zal een preventiecampagne over burn-out worden georganiseerd voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Bovendien wordt in samenwerking met de minister van Economie & Werk Pierre-Yves Dermagne de springplank naar zelfstandigen maatregel verbeterd voor bepaalde categorieën zelfstandigen die ten gevolge van de COVID-19-crisis geconfronteerd worden met de verplichte stopzetting van hun zelfstandige activiteit. In dat geval genereert hun aanvullende activiteit geen inkomsten meer. De verzekerde die van het springplankplan geniet, zal dus kunnen vragen dat het dagbedrag van zijn werkloosheidsuitkering niet langer wordt beperkt wegens zijn zelfstandige activiteit, indien hij bewijst dat deze activiteit ten gevolge van de COVID-19-maatregelen is stopgezet. Hij zal dus zijn volledige werkloosheidsuitkering kunnen ontvangen zoals hij die zou hebben ontvangen indien hij niet van de springplank maatregel gebruik zou maken.

Zoals ik reeds had meegedeeld, vereisen de omstandigheden van deze aanhoudende crisis niet alleen de verlenging van de bestaande steun, maar ook de invoering van aanvullende steun, aangepast aan sectoren die met een langdurige stopzetting te maken hebben“, voegt de minister voor Zelfstandigen en kmo’s eraan toe.

Voor deze nieuwe maatregelen, die vrijdag tijdens de persconferentie werden aangekondigd, heeft minister Clarinval nauw samengewerkt met zijn collega’s van de regering, waaronder de premier, de minister van Werk en de minister van FinanciĂ«n.

News – 21 januari 2021

74 miljoen extra voor de sectoren die het zwaarst door de gezondheidscrisis zijn getroffen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op donderdag 21 januari 2021 een nieuw pakket steunmaatregelen goedgekeurd voor de economische sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen, voor een totaalbedrag van bijna 74 miljoen euro. Het gaat om de volgende vier sectoren: restaurants en cafés en hun voornaamste toeleveranciers; toeristische logies, waaronder hotels en gastenkamers; ondernemingen in de evenementen-, cultuur en toeristische sector; en discotheken.

Deze ondernemingen zijn van essentieel belang voor Brussel, zijn imago, zijn aantrekkelijkheid en zijn economische dynamisme. Achter deze ondernemingen staan duizenden ondernemers en werknemers die al maanden niet kunnen werken en geen vooruitzichten hebben. Zich bewust van de enorme moeilijkheden waarin zij zich bevinden en om hen door de crisis te helpen, heeft de regering ingestemd met een premiestelsel, ‘Tetra’ genaamd. 

Deze nieuwe maatregel is uitgewerkt na talrijke ontmoetingen en gesprekken met de organisaties die de werkgevers, de middenstand en de werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen, om zo goed mogelijk aan hun verwachtingen te beantwoorden en rekening te houden met de realiteit op het terrein.

Deze steunregeling zal de vorm aannemen van een variabele premie waarvan het bedrag zal worden vastgesteld op basis van het aantal voltijds equivalenten (VTE) van de onderneming en de omzetdaling tussen de laatste drie kwartalen van 2019 en dezelfde periode in 2020.

Met de invoering van deze twee criteria kiest de regering voor een meer gerichte steunaanpak die bedoeld is om de ondernemingen en zelfstandigen te helpen, waarvan de behoeften en moeilijkheden beter geïdentificeerd zijn.

Afhankelijk van de betrokken sector zullen de premiebedragen binnen de volgende marges vallen:

 • voor de horecasector, de horecaleveranciers en de evenementensector: van 5.000 tot 36.000 euro;
 • voor de logiessector: van 5.000 tot 50.000 euro;
 • voor de discotheken: van 60.000 tot 100.000 euro.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal instaan voor het beheer van deze premies. De procedures en termijnen voor toegang tot deze steun zullen worden meegedeeld na de bekendmaking van de besluiten, in de loop van februari.

Eerste fase van de uitbetaling van de premie voor zogenaamde ‘niet-essentiĂ«le’ handelszaken

Daarnaast heeft de regering in eerste lezing het besluit aangenomen tot organisatie van de eerste fase van de uitbetaling van een premie van maximaal 5.000 euro voor de zogenaamde ‘niet-essentiĂ«le’ handelszaken die op basis van de beslissingen van het OverlegcomitĂ© van 30 oktober 2020 moesten sluiten.

De ondernemingen en zelfstandigen met de volgende NACE-codes die op 1 december 2020 niet konden heropenen, komen in aanmerking voor een eerste schijf van 1.500 euro:

 • 96021 – Haarverzorging
 • 96022 – Schoonheidsverzorging
 • 96040 – Sauna’s, solaria, baden enz.
 • 96092 – Plaatsen van tatoeages en piercings
 • 85531 – Autorijscholen
 • 91041 – Botanische tuinen en dierentuinen
 • 92000 – Loterijen en kansspelen
 • 93130 – Fitnesscentra
 • 93212 – Exploitatie van pret- en themaparken
 • 93291 – Exploitatie van snooker- en biljartenzalen
 • 93292 – Exploitatie van recreatiedomeinen
 • 93299 – Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten

Deze eerste schijf van 1.500 euro zal in principe vanaf 28 januari 2021 toegankelijk zijn via http://www.premiecovid.brussels/

De startdatum van de tweede fase van deze premie, die betrekking heeft op de zogenaamde ‘niet-essentiĂ«le’ handelszaken die op 1 december wel weer open konden, zal in februari worden aangekondigd.

News – 11 januari 2021

Achtergestelde leningen die kunnen oplopen tot 600.000 euro voor de Brusselse ondernemingen

Bij besluit van de Brusselse regering en op initiatief van de Staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, werd de gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, die in eerste instantie betrekking had op ondernemingen uit de horecasector en zijn leveranciers, uitgebreid tot alle Brusselse economische sectoren.

De maatregel bestaat uit een lening van minimaal 75.000 euro, met een maximum van 600.000 euro, voor Brusselse ondernemingen met meer dan 10 VTE’s.

Het betreft een achtergestelde lening, in quasi-eigen vermogen, tegen een verlaagd tarief (vanaf 2%), met een maximale looptijd van 7 jaar. Gezien de duur van de crisis kunnen deze leningen in een langdurig moratorium voor de terugbetaling van het kapitaal voorzien: in de desbetreffende periode is er dus, met uitzondering van de intresten, geen terugbetaling.

De looptijd van de steunmaatregel wordt eveneens verlengd aangezien de leningen tot 31 december 2021 kunnen worden aangevraagd.

Op heden werd in het kader van de gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels 15 miljoen euro toegekend aan 47 Brusselse vennootschappen uit de horecasector en zijn leveranciers.

Dit financieel product vormt een aanvulling op de “overwinteringslening” van Brusoc die kan oplopen tot 100.000 euro en die bestemd is voor ondernemingen met minder dan 10 VTE’s.

Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie: “Aangezien de crisis blijft aanhouden, was het nodig om de gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels aan te passen door deze open te stellen voor alle sectoren en de duur ervan te verlengen. Deze achtergestelde leningen met een lage rentevoet moeten de ondernemingen die door de crisis getroffen zijn, in staat stellen om de nodige liquiditeiten te krijgen om het hoofd boven water te houden door ook over voldoende tijd te beschikken om het kapitaal terug te betalen. Deze maatregel vormt een aanvulling op de waaier aan steunmaatregelen die de Brusselse regering sinds het begin van de crisis heeft genomen.”

News – 18 december 2020

EEN NIEUWE STEUNMAATREGEL VAN BIJNA 85 MILJOEN EURO VOOR BRUSSELSE ONDERNEMINGEN EN ZELFSTANDIGEN

 

Op voorstel van Staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op vrijdag 18 december 2020 een nieuwe steunmaatregel voor een totaalbedrag van bijna 85 miljoen euro aangenomen ten behoeve van de door de crisis getroffen economische sectoren.

 

EEN PREMIE VAN MAXIMUM 5.000 EURO VOOR ZOGENAAMDE “NIET-ESSENTIËLE” HANDELSZAKEN EN SECTOREN

Deze premie is bedoeld voor zogenaamde “niet-essentiĂ«le” handelszaken en sectoren die moesten sluiten op basis van de beslissingen van het OverlegcomitĂ© van 30 oktober 2020. Handelszaken die sindsdien weer open zijn, komen ook in aanmerking voor de premie, net als handelszaken die hun activiteit hebben voortgezet via de “take-away”- of “click and collect”-regeling.

Deze premie, waarvan het bedrag varieert in functie van de vaste kosten en het omzetverlies van de onderneming, kan oplopen tot 5.000 euro.

In het kader van deze regeling, zullen de “contactberoepen“, die hun deuren nog niet mochten heropenen, bij voorrang aanspraak kunnen maken op een eerste forfaitaire schijf van 1.500 euro.

In totaal gaat het om bijna 19.500 vestigingen die steun zullen ontvangen waaronder ook inrichtingen uit de sectoren die in aanmerking kwamen voor de premie voor de evenementensector (nachtclubs, cateraars, reisbureaus, enz.).

De procedure voor het aanvragen van de premie zal in de tweede helft van januari worden aangekondigd.

Voor deze premie werd een budget van 78 miljoen euro uitgetrokken.

 

EEN NIEUWE “OVERWINTERINGSLENING” TOT 100.000 EURO

Ter vervanging van de Recover-lening, is de Brusselse regering een nieuw financieel product overeengekomen dat beschikbaar is bij Brusoc. Dit product heeft tot doel de begunstigden in staat te stellen de crisis te doorstaan en zich tegelijkertijd voor te bereiden op hun herstel en herontwikkeling.

Concreet zullen ZKO’s en zelfstandigen die al minstens 12 maanden actief zijn, aanspraak kunnen maken op deze nieuwe “overwinteringslening”. De verstrekte leningen kunnen tot 100.000 euro bedragen. Gezien de duur van de crisis en de huidige onzekerheid, kan de aflossingsperiode variĂ«ren van 3 tot 6 jaar met een vrijstelling van terugbetaling van kapitaal gedurende maximum 36 maanden. De vaste rentevoet zal bijzonder laag zijn: 1,75%.

Deze nieuwe financiĂ«le lening voor ZKO’s, zelfstandigen en organisaties uit de sociale economie vormt een ideale aanvulling op de achtergestelde leningen die Finance&Invest verstrekt aan ondernemingen met meer dan 10 VTE’s en die kunnen oplopen tot 600.000 euro.

Voor deze lening werd een budget van 6 miljoen euro uitgetrokken.

 

UITBREIDING VAN DE MAATREGEL INZAKE HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN

Ter herinnering, heeft de “huurmaatregel” waartoe de Brusselse regering op 3 december 2020 in eerste lezing heeft besloten, tot doel om via een lening aan huurders, enerzijds, de liquiditeitsproblemen van de Brusselse ondernemers die een handelspand huren te verlichten, en, anderzijds, de eigenaars van deze panden meer zekerheid te bieden voor wat de betaling van de huur betreft.

Op 17 december 2020, heeft de Brusselse regering in tweede lezing beslist om deze maatregel uit te breiden. Huurders kunnen nu aanspraak maken op een lening die tot 4 maanden van hun handelshuurovereenkomst dekt (in plaats van 2 maanden zoals voorheen het geval was). Het maximumbedrag van de lening werd opgetrokken tot 35.000 euro (in plaats van 25.000 euro zoals voordien het geval was).

Een voorafgaande overeenkomst tussen de huurder en de eigenaar is altijd noodzakelijk alvorens gebruik te kunnen maken van de regeling. In deze overeenkomst moet de eigenaar afstand doen van 1 tot 4 maanden huur.

De ondernemingen zullen vanaf medio januari gebruik kunnen maken van de regeling.


 

Barbara-Trachte

“Met deze verschillende maatregelen breidt de Brusselse regering haar steun uit voor de Brusselse ondernemingen en zelfstandigen die zwaar getroffen zijn door de crisis. Deze steun, die een aanvulling vormt op de federale steun, moet de begunstigden in staat stellen om een deel van hun vaste kosten te betalen en hen meer ademruimte bieden op het vlak van hun liquiditeit.

Door een proportioneel aandeel in de voorgestelde premies in te voeren, is de regering gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de verwachtingen van de sociale partners, die enigszins bezorgd waren.

Dankzij hun zeer gunstige voorwaarden, maken de leningen het op hun beurt mogelijk om de druk op de ondernemingen te verlichten en hen wat tijd te geven om de crisis te doorstaan en na te denken over hun toekomstige herontwikkeling”. BARBARA TRACHTE, STAATSSECRETARIS VOOR ECONOMISCHE TRANSITIE.

Heeft u vragen over de steunmaatregel?

hub transmission

Salima Serouane

Private Equity Officer

sse@beci.be