Steunmaatregelen voor de sector dienstencheques

De maatregelen die werden genomen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus hebben ongeëvenaarde gevolgen voor de economische bedrijvigheid. Het Gewest ondersteunt daarom de bedrijven en werknemers in de Brusselse dienstenchequesector.

 1. Covid-19 opleidingen voor de toezichthouders en de dienstenchequewerknemers.
 2. De automatische toekenning van forfaitaire steun onder de vorm van een eenmalig bedrag van €4.000 aan de erkende dienstencheque-ondernemingen* met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  Deze steun werd uitbetaald op 6 mei 2020.
 3. Op voorwaarde dat zij daartoe een aanvraag indienen : de mogelijkheid voor erkende dienstenchequebedrijven om hun werknemers actief in het Brusselse dienstenchequesysteem die (in de periode van 18 maart tot en met 30 juni) in tijdelijke werkloosheid werden geplaats als gevolg van Covid-19-maatregelen, financieel te ondersteunen. Met name € 2,50 bruto extra, per aangegeven uur tijdelijke werkloosheid.Die steun wordt – mits goedkeuring van de aanvraag door Brussel Economie en Werkgelegenheid – rechtstreeks uitbetaald door de uitgiftemaatschappij (Sodexo) aan de erkende dienstencheque-onderneming. Het is aan die laatste om de betaling door te storten naar de werknemers. Deze betaling aan de werknemers gebeurt met inachtneming van de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de fiscale en sociale wetgevingen (bedrijfsvoorheffing van 26,75%).Alles weten en aanvraag indienen
 4. Tijdelijke verhoging van het  bedrag van de gewestelijke tussenkomst met €2 per dienstencheque aangeboden bij de uitgiftemaatschappij voor terugbetaling.
  Deze verhoging is van toepassing op de dienstencheques terugbetaald aan de erkende dienstencheque-ondernemingen voor de prestaties geleverd tijdens de periode van 18 maart 2020 tot en met 30 juni 2020.
  Om de verhoogde tussenkomst te genieten, moeten de dienstencheques uiterlijk 15 september 2020 aan de uitgiftemaatschappij (Sodexo) worden aangeboden voor terug betaling.
 5. De geldigheid van de dienstencheques in omloop tot en met 31 maart, evenals de dienstencheques uitgegeven in maart en april wordt voor de gebruiker verlengd met drie maanden. Meer informatie vindt u terug op de site van de uitgiftemaatschappij (Sodexo).

Als u vragen hebt over deze premie, aarzel dan niet om contact op te nemen

met het Centrum voor ondernemingen in moeilijkheden op 02 533 40 90.