Overzicht van de bedrijfsoverdrachten in België

13 november 2020 om 14:11 

“Het aantal betreft overdrachten in België over een periode van een jaar wordt niet echt op een gestructureerde manier gemeten. Dankzij de jaarlijkse verslagen M&A Monitor van de Vlerick Business School en van de Sowaccess over bedrijfsoverdrachten in Wallonië verkrijgen we echter een goed overzicht van de Belgische markt”, aldus Marc Van Damme, partner van de Corporate Finance divisie van RSM Belgium. Uit deze studies blijkt dat de multiples tot in 2018 zijn blijven stijgen. Sinds 2019 zien we echter een vertraging van deze trend.

 

Ter vergelijking blijkt uit de statistieken in Nederland dat de aankoopprijzen voor KMO’s tijdens het eerste kwartaal van 2020 met ongeveer 5% zijn gedaald. Vanzelfsprekend variëren multiples aanzienlijk afhankelijk van de omvang van de vennootschap en de sector waarin ze actief is. Bedrijven met een hoge EBITDA zijn bijvoorbeeld voornamelijk te vinden in de farmaceutische sector, de gezondheidszorg en de technologie (gemiddeld tussen 8,1 en 9,4). Sectoren als bouw, logistiek en detailhandel vertonen anderzijds gevoelig lagere multiples (namelijk tussen 4,8 en 5,8).

 

Nu los van de coëfficiënt, is het aangewezen om een bedrijf nu te verkopen?

Ja, voor zover de beweegredenen hiertoe gerechtvaardigd zijn en voor zover de onderneming niet of nauwelijks heeft geleden onder de huidige crisis. Sommige bedrijven blijven goed presteren, zelfs in crisistijden. Bovendien is er momenteel redelijk veel cash beschikbaar. Heel wat investeerders zijn op zoek naar aantrekkelijke doelwitten, zeker omdat de rentes laag blijven. Kopers richten zich natuurlijk tot banken om een flink deel van de overname te financieren. Toch stellen we vast dat in een derde van de gevallen de verkoper gevraagd wordt een vendor-loan toe te kennen. Een andere vaak overwogen formule is de zogenaamde ‘earn-out’, waarbij een deel van de aankoopprijs wordt betaald voor zover bepaalde doelstellingen worden bereikt. In België verlopen tussen 22 en 31% van de overnames volgens dit systeem.

 

Wat wordt de impact van de Covid-crisis op de verkoop- en overnamemarkt?

Uit de gegevens blijkt nu al dat er dit jaar minder dergelijke verrichtingen zullen gebeuren. Waarschijnlijk zal het due diligence onderzoek grondiger gebeuren. We verwachten ook dat de banken meer garanties zullen eisen en dat vendor-loans et/of earn-outs zullen toenemen.

 

Zullen overdrachtdossiers nog steeds aandacht krijgen van toekomstige kopers?

“Ja”, antwoordt Marc Van Damme. “Omdat er op de markt minder overnamedossiers zullen zijn, zullen interessante zaken die op degelijke financiële resultaten berusten waarschijnlijk meer aandacht krijgen. Met als gevolg dat, in tegenstelling tot de verwachtingen, de prijzen niet noodzakelijkerwijs zullen inkrimpen”, besluit hij.

 

Marc Van Damme

Interview van Marc Van Damme

Delen