[Persbericht] EMAsphere en Belfius slaan de handen in elkaar om bedrijven te helpen met hun thesauriebeheer

29 september 2022 om 16:09 

[Persbericht]

In een onzekere economische om geving die een rechtstreekse im pact heeft op de thesaurie van de ondernemingen, zocht Belfius toenadering tot EMAsphere, een SaaS-reporting p latform dat zich toelegt op de m onitoring van financiële cijfers. Via exclusieve stuurtabellen die beschikbaar zijn in EMAsphere kunnen ondernemingen die klant zijn bij Belfius beschikken over betrouwbare en actuele financiële indicatoren. Een onontbeerlijk instrument om gem akkelijker beslissingen te kunnen nemen en hun voortbestaan te garanderen.

Zijn thesaurie onder controle houden in een onzekere omgeving

Nu de kosten voor grondstoffen, lonen en energie stijgen, is snel reageren m eer dan ooit een must voor de bedrijven. Maar zonder betrouwbare en actuele gegevens is het moeilijk om sereen beslissingen te nemen en een financieringsverzoek te rechtvaardigen.

De digitalisering en de automatisering van de financiële gegevens is dan ook een belangrijke stap. Om aan die behoefte te voldoen en komaf te maken m et rapporteringen in Excel-formaat, zijn Belfius en EMAsphere een partnerschap aangegaan.

Het aanbod dat werd uitgewerkt door Belfius en EMAsphere biedt bedrijven die klant zijn bij Belfius een automatisch en in real-time gepdatete financiële rapportering, die betrouwbaar is en die specifiek werd ontwikkeld om hun thesaurie op de voet te volgen.

Het gebruik van dergelijke rapporten vormt eveneens een belangrijke troef bij de uitwisseling van informatie tussen de klant en Belfius; en moet op term ijn toelaten om proactief financiële oplossingen op maat van de aan te bieden.

Een rapportering voor de bedrijfsklanten van Belfius

Om gebruik te kunnen maken van dit rapporteringsmodel wordt het EMAsphere-platform gekoppeld aan de boekhoudsoftware van de onderneming. De Belfius-klant heeft toegang tot zijn cijfers en heeft zicht op vooraf bepaalde indicatoren zoals: het rendem ent en de evolutie van de thesaurie, de betalingsterm ijnen van klanten en leveranciers, de evolutie van de resultaten of een gezondheidsrapport van de thesaurie. Dat zijn onontbeerlijke indicatoren om te anticiperen op de cash behoeften en om te beslissen of een kortlopend krediet of ondersteuning noodzakelijk is.

Frangois Franssen, Head of Segment Marketing Enterprises &Public bij Belfius, legt uit: “Deze sam enwerking sluit aan bij onze strategie waarbij wij bedrijven die klant zijn bij ons begeleiden bij hun ontwikkeling en hun financieel beheer. “Onze klanten willen kunnen beschikken over een Cool die hen informeert over hun huidige en hun toekom stige thesauriebehoeften. EMAsphere bleek de ideale partner voor ons: het bedrijf onderschrijft onze waarden, is stevig verankerd in België en biedt een 100% digitale, betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplossing.”

Reginald Nobels, directeur-vennoot bij EMAsphere, besluit als volgt: “Het is altijd onze opdracht geweest ondernemingen te helpen in hun beslissingsproces op basis van betrouwbare en actuele gegevens. Dat is des te belangrijker in de onzekere situatie die we nu allem aal m eem aken. Deze sam en werking is een belangrijke stap voor EMAsphere. Via onze vertrouwenspartner Belfius gaan wij in staat zijn ons rapporteringsplatform ter beschikking te stellen van tal van ondernemingen in België en kunnen we hen begeleiden bij hun financiële aansturing.”

Wil u meer te weten komen over het aanbod, surf dan naar https://www.belfius.be/CashAnalysisForecasting

Delen