[Persbericht] Reactie na overlijden van ere-rector van de VUB, Caroline Pauwels

8 augustus 2022 om 15:08 

Foto: © VUB – Caroline Pauwels, ere-rector overleden op 58-jarige leeftijd.

 

“Caroline Pauwels heeft Brussel op de kaart gezet als grootste universiteitsstad van ons land.”

 

Brussel 8 augustus 2022 – De leden van de Raad van de Bestuur van het VOB (BECI) en het Uitvoerend Comité van BECI nemen met droefheid afscheid van Caroline Pauwels, ere-rector van de VUB. Zij was in die hoedanigheid al 4 jaar lid van de twee BECI-bestuursorganen.

Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder BECI: “We hebben het voorrecht gehad Caroline Pauwels te leren kennen als een gedreven, positieve en warme pleitbezorgster voor Brussel en haar VUB.”

Jan De Brabanter, Secretaris Generaal VOB (BECI): “Met Caroline Pauwels verliezen we een straffe en inspirerende vrouw die bergen kon verzetten. Een van haar grote verdienste is dat ze de studenten weer verbonden heeft met de stad”.

Caroline Pauwels sloopte daarvoor bijna letterlijk de muren van de campus. Ze maakte op die manier studenten weer vertrouwd met de stad. Ze organiseerde lessen in de Vijfhoek en bij Brusselse bedrijven. Het contact tussen studenten en de stad was opnieuw gemaakt.

Door een nauwe samenwerking met de Université Libre de Bruxelles (ULB) en andere Brusselse hogescholen zette ze Brussel weer op de kaart als grootste universiteitsstad van België.

Caroline Pauwels is zich altijd blijven inzetten voor de culturele en intellectuele openheid van onze stad op de wereld.

Haar overlijden komt hard aan bij BECI. De vele reacties op het overlijden van Caroline Pauwels tonen aan dat we een grote dame hebben verloren. Haar positieve kijk op de zaken en haar “possibilisme”, ook tijdens haar gevecht voor “het leven”, want zo noemde ze haar strijd tegen kanker, zullen ons blijven inspireren.

Onze gedachten gaan uit naar haar twee kinderen, haar familie en de VUB-gemeenschap.

Delen